MENU

Svatý Jan Nepomucký, jeho kult a protagonisté tohoto kultu na Malostranském hřbitově v Praze

Sobota 1. 7. 2017 od 14:00 hodin, Svatojánské muzeum Nepomuk, Přesanické náměstí 1

Přednáška se bude zabývat nejprve místy a osobami spojenými se životem Jana z Pomuku. Dále bude pozornost věnována jeho posmrtným osudům, počátkům jeho kultu, jeho beatifikaci a svatořečení. Součástí prezentace bude krátký přehled kultovních míst u nás, v ostatních evropských zemích i v zámoří. Krátká zmínka bude věnována také hudebnímu doprovodu svatojánských slavností pod Karlovým mostem (Musica Navalis).

Dále budou pojednány aktivity spojené s kultem sv. Jana Nepomuckého v 19. století (oslava 100. výročí jeho svatořečení v roce 1829, vznik a aktivity Dědictví svatojánského, se zvláštním zřetelem na protagonisty těchto událostí pohřbené na Malostranském hřbitově v Praze - hudební skladatelé Tomášek a Vitásek, malíři Markovský a Hellich, náboženský spisovatel Václav Veleba, první tři ředitelé Dědictví svatojánského – Václav Michal Pešina z Čechorodu, Antonín Frencl, Vincenc Bradáč). Prezentace bude doplněna krátkou hudební ukázkou z děl skladatelů 18. století, kteří komponovali hudbu pro svatojánské slavnosti.

Pořádají Svatojánské muzeum Nepomuk a Mikroregion Nepomucko ve spolupráci se spolkem Malostranský hřbitov.

Vstupné dobrovolné.

 

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.