Přeskočit na obsah
MENU

Setkání spolku veteránů Policie ČR, ohlédnutí

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 se uskutečnilo setkání členů Spolku veteránů Policie ČR, územní odbor Plzeň-jih v restauraci Švejk v Nepomuku. Zástupkyně týmu projektu města Nepomuk „Do Fénixu s důvěrou“ ve spolupráci s pracovnicí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Nepomuk si připravily prezentaci na téma „Oblasti sociální problematiky na Nepomucku“.

Účastníkům byla vysvětlena oblast sociální problematiky, která se týká osob se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osob pečujících o osoby závislé na péči jiné osoby, osob s různým stupněm omezení způsobilostí k právním úkonům, osob ohrožených sociálním vyloučením, osob žijících rizikovým způsobem života, obětí agrese, trestné činnosti, osob nezaměstnaných a rodin s dětmi. Zájemci si vyslechli konkrétní formu pomoci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, formy podpory Úřadu práce, možnosti Domova s pečovatelskou službou, formu homecare - domácí ošetřovatelská péče a dále náplň a zaměření pomoci projektu „Do Fénixu s důvěrou“. Tento projekt pomáhá neformálním pečovatelům, osobám ohroženým vícenásobnými riziky, osobám pečujícím o jiné závislé osoby, rodičům samoživitelům a sociálním pracovníkům.

V diskuzi byly zodpovězeny jednotlivé dotazy účastníků a zaznělo poděkování. Je totiž důležité vědět, kam se v tíživé životní situaci obrátit. Součástí poděkování od Veteránů bylo i konstatování, že tento přístup k osvětě v sociálně právní oblasti je nejen výbornou navigací pro ty, kteří se do tíživé situace dostanou, ale je i zdrojem informací pro všechny, kteří ve svém okolí znají osoby, které se do uvedených situací již dostaly a tyto informace nemají.

Bylo konstatováno, že je to velmi záslužná činnost a pomoc, kterou je v dnešní době potřeba zvlášť ocenit a prezentovat. Je nezbytné ocenit obětavou práci autorů a realizátorů.

Zároveň bylo vysloveno nejen poděkování, ale i přání, aby na některé z příštích schůzek byla tato informace aktualizována a bylo sděleno vše z novinek, které se uvedené problematiky dotýkají a mohou jejich rozšíření, mezi co nejširší okruh lidí, realizovat.

 

Jana Berkovcová

Vedoucí oddělení školství a volnočasových aktivit

Bohumír Pošvic

Člen Prezídia a koordinátor pro Plzeňský kraj