Přeskočit na obsah
MENU

SVATOJÁNSKÉ MOSTY na Zelené Hoře u Nepomuku 28.4.2024

Základní Umělecká Škola Nepomuk a Svatojánské Mosty spolu s Muzeem Svatého Jana Nepomuckého
uvádí
SVATOJÁNSKÉ MOSTY na Zelené Hoře u Nepomuku
Vernisáž mezinárodní výtvarné soutěže +
vystoupení zpěváka Ondřeje Rumla a klavíristy Mateje Benka
VSTUP JE ZDARMA 
Harmonogram:
10:00 otevření areálu
11:00 mše sv. v zelenohorském kostele s doprovodem dětského sboru Písnička a sboru Canto nepomucenum
12:00 – 13:00 pauza na oběd
13:00 slavnostní zahájení 
13:15 program ZŠ Nepomuk: divadelní soubor Johánek, dětský pěvecký sbor Písnička
14:00 vernisáž s předáním cen pro 1., 2. a 3. kategorii
14:45 program ZUŠ Nepomuk houslový soubor a saxofonové duo 
15:00 vernisáž s předáním cen pro 4., 5. a 6. kategorii
15:00 V zámecké zahradě: pohádka - loutkové představení divadla Já to jsem
15:30 orchestr ZUŠ Nepomuk
16:00 – 17:00 pauza na kávu
17:00 koncert Ondřej Ruml a Matej Benko 
V případě nepříznivého počasí se program přesune do kostela, loutkové divadlo do zámecké kaple.
V celém areálu budou otevřené také tvořivé dílny, herny a kavárna připravené žáky ZŠ Nepomuk.
Možnost prohlídek výstavy a zámku. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
.........................................................................
/ ENG VERSION /
SAINT JOHN'S BRIDGES at Zelená Hora castle
April 28, 2024
10:00 opening of the area
11:00 Holy Mass in the castle church with the accompaniment of the Písnička children's choir and the Canto nepomucenum choir
12:00 – 13:00 lunch break 
13:00 opening ceremony
13:15  Nepomuk Elementary School program: Johánek theater group, Písnička children's choir
14:00 opening of the St. John's Bridges exhibition with presentation of prizes for the 1st, 2nd and 3rd categories
14:45 Nepomuk Art School program: violin ensemble and saxophone duo
15:00 opening of the St. John's Bridges exhibition with presentation of prizes for the 4th, 5th and 6th categories
15:00 performance of puppet theater Já to jsem in castle garden
15:30  Nepomuk Art School Orchestra
16:00 – 17:00 coffee break
17:00 Ondřej Ruml and Matej Benko concert
In case of bad weather, the program will be moved to the castle church, the puppet theater to the castle chapel.
Creative workshops, playrooms and a cafe prepared by pupils of ZŠ Nepomuk will also be open throughout the area.
Possibility of tours of the exhibition and the castle. Catering provided. Admission is voluntary.