Přeskočit na obsah
MENU

Svatební obřady a registrované partnerství v r. 2024

Místem pro uzavírání svatebních obřadů je Radou města Nepomuk stanovena obřadní síň radnice v čase od 11:00 do 14:00 hodin (včetně). Tyto svatební obřady nejsou zpoplatněny. 

Na žádost snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě a ve kteroukoli vhodnou dobu ve svém správním obvodu. V tomto případě činí správní poplatek 3.000 Kč.

V situacích, kdy uzavírají snoubenci se soukromým subjektem smlouvu za účelem konání svatebního obřadu, je nezbytné si před uzavřením smlouvy rezervovat termín u matričního úřadu.

Termín svatebního obřadu je nutné rezervovat osobně na matrice MěÚ Nepomuk nebo na telefonu 371519719 – J. Voráčková nebo 371519720 – V. Nová.  Termíny jsou určovány s ohledem na kalendář kulturních a společenských akcí konaných ve městě Nepomuk.

Veškeré formality je nutné osobně vyřídit na matrice MěÚ Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, budova B, přízemí.

Nově lze od 1. 1. 2024 uzavírat registrované partnerství u každého matričního úřadu. Pro tyto případy platí pro uzavírání registrovaného partnerství před matričním úřadem MěÚ Nepomuk shodné podmínky uvedené výše.


Zlaté a diamantové svatby
Oslavíte zlatou nebo diamantovou svatbu a měli byste zájem uspořádat slavnostní obřad s Vaší rodinou v obřadní síni nepomucké radnice a připomenout si tam Váš manželský slib?
V tomto případě je nutné, abyste si s dostatečným předstihem (nejpozději jeden až dva měsíce předem) domluvili termín obřadu na matrice MěÚ Nepomuk, tel. 371519719 nebo 371519720.