Přeskočit na obsah
MENU

Stará škola - fotogalerie interiérů

U příležitosti prvního školního dne přinášíme historické fotografie i fotografie dnes nepřístupných prostor staré školy, které slouží coby depozitáře ZČM.

Historie:

Kolej byla založena na základě odkazu Václava Vojtěcha ze Šternberka z roku 1707. Narovnání mezi státem (vůči němuž měl V.V. Šternberk pohledávku) a Řádem zbožných škol (Piaristy), jemuž byla nadace dedikována, však probíhala až do roku 1820. Další dobu pak trvalo, než nadační jmění dosáhlo prostřednictvím úroků dostatečné výše. V roce 1857 došlo k dohodě s městem, že místo gymnázia, na které nadace nedostačovala, bude zřízena měšťanská a triviální škola. 

Již v roce 1837 koupil řád dům čp. 127 a roku 1856 sousední usedlost čp. 128. Na jejich místě vyrostla v letech 1862 – 1868 nová budova koleje a škol podle návrhu J. Straky. Stavbu realizovali Josef Bělský a František Václavík z Prahy. Ještě nedokončený ústav (bez kaple, která byla vysvěcena až roku 1868) začal fungovat v roce 1865 jako poslední piaristická fundace v Čechách. Výnosy Šternberské nadace ovšem nepokrývaly náklady na provoz, a tak byly školy od 1. září 1920 provozovány městem. Piaristická kolej jako duchovní instituce ovšem fungovala nadále, i když již v roce 1928 darovala zvon (pravděpodobně z kaple sv. Josefa Kalesánského) kostelu sv. Jana Nepomuckého, v roce 1930 pak členové řádu, až na správce koleje, opustili Nepomuk zcela. Kolej definitivně zanikla v roce 1950 v souvislosti s komunistickou represí proti církevním řádům.

Již ve 30. letech přistoupilo město ke stavebním úpravám budovy. V roce 1933 bylo zbořeno centrální schodiště (jehož součástí byly i záchodky) naproti hlavnímu vstupu a došlo ke stavbě nových WC v rozích nádvoří. V roce 1939 byl do prostoru kaple vložen železobetonový strop a ve vzniklém patře zřízena kreslírna. Oltáře podle návrhu Fridolína Wachsmanna zhotovené Janem Schmidtem, s obrazy od Antonína Lhoty a plastikami od Eduarda Veselého, jsou dnes nezvěstné.

V letech 1952-54 proběhla rekonstrukce fasády, která ji poněkud zjednodušila. Budova byla modernizována i později. V roce 1973 bylo instalováno ústřední topení, roku 1981 byl opravován krov a vyměněna střešní krytina – tašky nahradil plech. Bohužel již o pět let později bylo konstatováno, že opravy krovu i pokrývačské práce byly realizovány velmi nekvalitně. V první polovině 8O. let byly také vyměněny bohatě vyřezávané dvojkřídlé vstupní dveře za palubkové. Poslední dílčí úpravy probíhaly od roku 1995, kdy byla škola přestěhována do novostavby u sídliště, a zde byl zřízen depozitář Západočeského muzea.

http://starynepomuk.cz/?page_id=123

Fotogalerie

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz