MENU

Slovo faráře 2020

Nepomucká pouť v modlitebním tichu
Letošní jaro nás postavilo před zcela novou zkušenost. Museli jsme se naučit žít více v tichu a oddělení od bezprostředního kontaktu s mnoha lidmi. Nejinak tomu bude i o letošní Nepomucké pouti. Bohoslužby a soukromé modlitby k sv. Janovi, našemu světci, však vynechat nemůžeme. K místu jeho narození bychom měli přicházet naopak ještě častěji a s větší pokorou.
Můžeme tak zažít původní pravý smysl poutí, tedy času usebranosti, rozjímání v tichu chrámu a pokorné prosbě o přímluvu sv. Jana u Boha. Staří duchovní otcové radí: „Nechoď na poutní slavnost v době světského hluku a zábavy, ale přijď tehdy, kd tvoji mysl nic nebude odvádět od modlitby k Bohu. Jen tak si vyprosíš u Boha vyslyšení svých modliteb.“ Veřejné bohoslužby s povoleným počtem účastníků (30 osob) se budou v kostele sv. Jana konat takto:

Pátek 15. května 10.00 Malá pouť – mše svatá kněží sušicko -nepomuckého vikariátu

Sobota 16. května 19.00 Večer chvál, moderuje P. Tomas van Zavrel

Neděle 17. května
10.00 Hlavní poutní mše svatá, celebruje biskup Pavel Posád
15.30 Adorace Nejsvětější svátosti s litaniemi k sv. Janovi
16.00 Mše svatá v tradičním (latinském) ritu, celebruje P. Jakub Václav Zentner, FSSP

Hlavní nedělní mše svatá bude přenášená pomocí internetu. K přítomnosti v kostele na bohoslužbách je nutná registrace emailem: muzeumnepomuk@bcb.cz, nebo telefonicky: 734 435 445 (Út a Čt od 9 do 15 hodin). Přítomnost na tradiční latinské mši svaté registrujte na stránkách fssp.cz/nepomuk2020 nebo tel.: 603 201 149.

P. Jiří Špiřík

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.