MENU

Setkání se spolky

Zveme zástupce všech místních spolků i širokou veřejnost na výroční Setkání zastupitelů města Nepomuk s místními spolky, které se bude konat ve středu 29. 11. 2017 od 18:00 na sále Hotelu U Zeleného stromu.

Hlavními body programu večera by měly být:

  • Stručná prezentace činnosti místních spolků v uplynulém roce (v rozsahu max. 3-5min. na spolek)
  • Plány a záměry spolků v nejbližších letech (nejen v souvislosti s přípravou Strategického plánu rozvoje města a Akčního plánu)
  • Možnosti podpory spolkového života a  volnočasových aktivit  ze  strany  města  (městské dotace, prostory pro spolkovou činnost, administrativní podpora aj.)
  • Diskuze nad dalšími  tématy  dle  zájmu  zúčastněných. 

 Předpokládaná délka jednání cca 150 min.

 

Za město Nepomuk:

Pavel Kroupa, místostarosta

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.