MENU

Setkání kronikářů

V úterý 5. listopadu 2019 se vydala skupina dvaceti kronikářů z Nepomucka a Blovicka mikrobusem do Plzně, aby vyslechla ve Studijní a vědecké knihovně velmi zajímavé povídání o dějinách knižní kultury v podání PhDr. Marie Hálové. Akce byla pořádána a finančně zajištěna Mikroregiony Úslava a Nepomucko.

V knihovně jsme byli vlídně přijati dr. Hálovou v bílých rukavičkách – ty nám byly po jejím výkladu nabídnuty také, abychom se mohli dotýkat vzácných starých knih a listovat v nich. V jedné z uzavřených chodeb plzeňské knihovny, kde byla vystavena asi čtyřicítka originálních rukopisů, tisků či faksimilií pro ilustraci k faktům, jež nám byly sdělovány, jsme strávili půldruhé hodiny. Sledovala jsem výklad bez dechu a myslím, že i ostatní. Dozvěděli jsme se zajímavé skutečnosti o písmu, o látkách, na které se psalo (papyrus, pergamen, papír), o tvaru, vazbě a výzdobě knih. Překvapivá byla pro nás informace související s knihtiskem. Za první českou tištěnou knihu se všeobecně považovala Trojánská kronika (název podle toho, že vypravuje o dobytí Tróje) vytištěná v Plzni. Uváděl se vždy rok 1468. který je na konci knihy vytištěn. Odborníci nyní ale soudí, že kniha byla vytištěna až v roce 1485. Rok 1468 byl zřejmě mechanicky přebrán z rukopisné předlohy, která byla objevena. Jméno tiskaře Trojánské kroniky neznáme, asi to nebyl – vzhledem k množství tiskových chyb – Čech. Že ale Plzeň drží prvenství první tiskárny na našem území, je neoddiskutovatelné.

Prolistovat jsme si mohli - kromě faksimile prvotisku Trojánské kroniky - například faksimile rukopisu Kodexu vyšehradského (1086), faksimile rukopisu Velislavovy bible (14.stol.), Kroniku českou Václava Hájka z Libočan, Mattioliho Herbář, 3.díl Bible kralické a mnoho dalších tisků.

Bylo hezké potkat se s někým, kdo svoji práci má rád a s radostí sděluje to, co zná, druhým. Bylo také příjemné setkat se s lidmi stejných zájmů.

Jménem kronikářů přítomných na setkání 5. listopadu 2019 děkuje 

Marie Bílková

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2019, Design by Beneš & Michl.