Přeskočit na obsah
MENU

Seminář programu Nová zelená úsporám 23.2.2017

Státní fond životního prostředí ČR připravil ve spolupráci s městem Domažlice seminář pro zájemce o dotace z programu Nová zelená úsporám.
Seminář je určen široké veřejnosti a bude se konat 23. 2. 2017 / od 17.00 / Zasedací místnost, Městský úřad, náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk
Odborníci ze SFŽP ČR představí podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám a poradí, jak snadno o dotaci požádat. Prostor bude dán i dotazům a individuálním konzultacím.
Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování.
Seminář je bezplatný.
Program je zaměřen na:
• opatření ke snížení energetické náročnosti budov (např. zateplení, výměna oken a dveří),
• efektivní využití zdrojů energie (výměna zdrojů tepla, instalace solárních systémů a systémů zpětného získávání tepla – rekuperační jednotky),
• výstavbu budov s velmi nízkou energetickou náročností,
• výstavbu zelených střech a využití tepla z odpadní vody.

Ke stažení:

www.novazelenausporam.cz Zelená linka: 800 260 500 e-mail: info@sfzp.cz