Přeskočit na obsah
MENU

Svatý Nepomuk zdobí kruhový objezd

Socha byla slavnostně požehnána na kruhovém objezdu U Pyramidy dne 15. 5. 2021 ve 12 hodin.

Nečekaný objev byl učiněn uprostřed letních prázdnin 2019 ve Lnářích. V prostoru zrušeného řeholního hřbitova, v zahradě Psychiatrické léčebny Lnáře, jež bývala do roku 1950 klášterní zahradou, byla v zemi zcela náhodou objevena socha sv. Jana Nepomuckého, jejíž stáří je více než sto let. Socha je sériový litinový výrobek zhotovený v roce 1913 v arcibiskupských železárnách v Rožmitálu pod Třemšínem. Co se týče bližší historie sochy, vyrobena byla na návrh tehdejšího ředitele velkostatku Lnáře, lesmistra Theodora Mokrého, pro nedalekou obec Tchořovice. Důvody ukrytí sochy nejsou známy, mohlo se jednat o opatření kněží před možným zničením sochy (zrekvírování během války, ničení svatojánských památek po vzniku Československa apod.). Jisté je, že socha byla uložena pietně a záměrně, protože její plastické části a obličej byly umístěny břichem dolů, aby je takovou měrou nehlodal zub času, např. vsakující se voda.

Příspěvek na opravu sochy věnovalo město Nepomuk, kámen věnovala sponzorsky firma Průmysl kamene, a.s. Prostředky na umělecké opracování kamene se částečně vybraly veřejnou sbírkou. Sochu renovoval Umělecko-modelářský ateliér Matějka Plzeň a podstavec vyrobilo Kamenictví Václav Chlupsa.

Fotogalerie z osazení sochy (8. května) a požehnání sochy (15. května), foto Milan Demela, Martin Myslivec, Lukáš Mácha

Fotogalerie