Přeskočit na obsah
MENU

Sbírka pro Johánka

V rámci svatojánských oslav můžete finančně přispět na umělecký podstavec pod sochu sv. Jana Nepomuckého na kruhový objezd v Nepomuku. Sbírku pořádá město Nepomuk.

Nečekaný objev byl učiněn uprostřed letních prázdnin 2019 ve Lnářích. V prostoru zrušeného řeholního hřbitova, v zahradě Psychiatrické léčebny Lnáře, jež bývala do roku 1950 klášterní zahradou, byla v zemi zcela náhodou objevena socha sv. Jana Nepomuckého, jejíž stáří je více než sto let. Socha je sériový litinový výrobek zhotovený v roce 1913 v arcibiskupských železárnách v Rožmitálu pod Třemšínem. Co se týče bližší historie sochy, vyrobena byla na návrh tehdejšího ředitele velkostatku Lnáře, lesmistra Theodora Mokrého, pro nedalekou obec Tchořovice. Důvody ukrytí sochy nejsou známy, mohlo se jednat o opatření kněží před možným zničením sochy (zrekvírování během války, ničení svatojánských památek po vzniku Československa apod.). Jisté je, že socha byla uložena pietně a záměrně, protože její plastické části a obličej byly umístěny břichem dolů, aby je takovou měrou nehlodal zub času, např. vsakující se voda.

V současné době je socha v dlouhodobém pronájmu městu Nepomuk a je schváleno její umístění na kruhový objezd U Pyramidy. Příspěvek na opravu sochy schválilo zářijové nepomucké zastupitelstvo, kámen věnovala sponzorsky firma Průmysl kamene, a.s.

Prostředky na umělecké opracování kamene se nyní vybírají veřejnou sbírkou:

Číslo zvláštního bankovního účtu: 60011-725628399/0800

Název a adresa banky: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Datum ukončení sbírky: 15. 5. 2021.

Socha bude slavnostně odhalena a požehnána na kruhovém objezdu U Pyramidy dne 15. 5. 2021 ve 12 hodin.

Za příspěvky předem děkujeme.

Město Nepomuk a Matice sv. Jana Nepomuckého, z.s.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2021, Design by Beneš & Michl.