Přeskočit na obsah
MENU

Rybáři závodili

ČRS, z.s., místní organizace Nepomuk dostala v letošním roce za úkol uspořádat první ročník grandslamového závodu v lovu ryb udicí na plavou. Název závodu nese jméno našeho města a to Nepomucká plavaná.

Místo závodu bylo stanoveno na závodní úsek řeky Úslavy pod Klášterským rybníkem. Místo lovu pro závodníky připravil Klub přátel rybářského kroužku, který zařídil v zimním období vysekání břehového porostu a těsně před závodem provedl sekání a úklid trávy. Termín závodu byl určen na 8.7.2017.

Na závod se přihlásilo celkem 40 účastníků. V den závodu se v 5:45 sešlo na rozlosování startovních míst pouze 33 závodníků, zbylí nedorazivší se v průběhu dne omlouvali z různých důvodů.

Závod probíhal ve dvou kolech ve 4. vymezených sektorech. Lov ryb byl pouze na splávek. V průběhu první kola se ryby lovili po celém úseku řeky v různém množství a druhové skladbě. Většina lovících si byla před závodem několikrát na úseku zatrénovat, ale bohužel ryba se při závodě chovala jinak než při tréninku a byla ve větším množství v místech, kde to pro ní nebylo tak obvyklé. Proto se po vážení úlovků prvního kola lišily váhy mezi sektory i o několik kilo.

V přestávce bylo pro závodníky připraveno pohoštění v prostorách TJ Sokol Klášter. Všichni se dobře najedli a napili a šlo se na druhé kolo závodu.

Druhé kolo, jak již bývá zvykem, je co se týče úlovků spíše skromnější. Ale i tak se některým lovícím povedlo ve svých sektorech ulovit i několik kilo ryb. Avšak o vítězi nerozhodovala největší váha ale vždy nejnižší součet pořadí v sektoru po obou kolech. A tak se stalo, že závodník na prvním místě Jirka Podskalský z MO Plzeň 1 zvítězil s celkovou váhou pouze 1950gramů ale se součtem pořadí v sektorech 3. Na druhém místě Marek Vican z MO Přeštice s celkovou váhou 4145gramů ale součtem pořadí v sektorech 4. Na třetím místě se umístil Jan Kazda z MO Nýrsko, který měl stejný součet pořadí jako závodník na druhém místě ale s nižší váhou a to 3160 gramů.

Ne vše se povedlo dle našich představ, a tak se nám vloudila ve vyhodnocování výsledků chyba, a proto bylo nutné výsledky dvakrát přepočítat. Takže po malém zdržení se mohly předat ceny pro 25 nejlepších závodníků. Za krásné ceny musíme poděkovat sponzorům a to firmě Rybářské potřeby Milo, Decathlon, Městu Nepomuk, Obci Klášter, místní organizaci  Nepomuk a firmě L´or special drinks. Akce byla finančně podpořena z Grantu města Nepomuk na podporu sportovních akcí.

Velké poděkování také patří TJ Sokolu Klášter, který nám zapůjčil své prostory pro pohoštění účastníků, dále všem pořadatelům, kteří se podíleli na organizaci a přípravě závodu.

Doufáme, že i přes malé nedostatky se všem účastníkům a divákům, kterých přišlo více, než bylo předpokládáno, se závod líbil a zúčastní se ho v případných dalších ročnících.

S pozdravem Petrův zdar

Fotogalerie