Přeskočit na obsah
MENU

Říjnové Nepomucké noviny 10/2022

Veřejné dokumenty

Nepomucké noviny 10-2022 (pdf, 8614,82 kB)

Tématem čísla: Informace o probíhajících investičních akcích Téma: Revitalizace parku ve Dvorci V Huti / Rozhovor s Janem Hozmanem

Informace o probíhajících investičních akcích:

Léto je za námi, uvidíme, kolik akcí nám počasí dovolí dokončit.

  • Střecha bytového domu v Nádražní ulici: Ve druhém kole výběrového řízení vyhrála realizaci firma Stafis KT z Pačejova. Vysoutěžená cena je 2 855 000 Kč a vzhledem k rozsahu opravy bude akce zřejmě přesahovat do příštího roku. Termín dokončení je proto stanoven do konce března 2023.
  • Výměna oken v bytovém domě Na Vinici 544: Zakázku vysoutěžila firma Švihovec s. r. o. za 1 954 000 Kč a výměna by měla proběhnout do konce listopadu tohoto roku.
  • Rekonstrukce průtahu I/20: I přes obtíže se daří práce celkem zvládat. Zhotovitel pracuje na více místech najednou, čímž se pokouší co nejvíce eliminovat zdržení se skálou a sítěmi, na které narazil. Řidiče teď čeká nejhorší část stavby, kdy se musí jezdit na tři semafory, jelikož stavba zasahuje do křižovatky s ulicí U Pošty.

Prosím tedy všechny o trpělivost a ohleduplnost.

  • Cyklostezky: U propojení Nepomuku s Dvorcem se podařilo po dlouhých peripetiích sehnat kontakt na jednu spolumajitelku pozemku, která žije v USA. Byly jí navrženy dvě varianty řešení

– odkup, nebo oddělení pozemku s jejím souhlasem. Tím pádem můžeme mluvit o jednáních o výkupech a souhlasech. Pokud se toto povede, lze vydat stavební povolení, zažádat o dotaci a zařadit investici do plánu akcí na příští rok.

Poněkud pokročilejší je situace u stezky k milníku a dále k Průhonu. Při digitalizaci katastru Kláštera byl nalezen pozemek (183 m2), který zasahuje do stavby a kde zatím jednáme s majiteli, ale jednání jsou na velmi vstřícné vlně. Máme přislíbené souhlasy, ale vzhledem k odkupu sousedního pozemku městem je ve hře směna pozemků. Chceme se určitě domluvit, aby akce mohla pokročit. Jinak je vše nakresleno, vykoupen od církve je i pruh při státní silnici a můžeme tedy jednat o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury, která by přinesla 80% financování. U zbylých 20 % lze ještě žádat o podporu Plzeňský kraj.

  • Příprava rekonstrukce sportovní haly: Venkovních sportovišť máme v Nepomuku i Dvorci více, ale sportovní halu, kterou využívá veřejnost, škola i spolky a oddíly, pouze jednu. Po navýšení cen energií je vcelku jasné, kde lze ušetřit. Dne 21. září proběhla druhá schůzka Sportovní komise a projektanta. Po prověření budovy bylo konstatováno, že nosníky a střecha jsou ve vyhovujícím stavu a lze je tedy využít. Naopak plášť budovy a světla jsou ve stavu, který lze srovnat s jámou na peníze. Nové zastupitelstvo vybere variantu řešení a zařazení investice do plánu investic na příští rok. Pochopitelně bude město žádat o dotaci.
  • Chodník v Blatenské ulici: V pondělí 12. září proběhlo jednání na Správě a údržbě silnic v Plzni, kde byl domluven postup opravy chodníku. Dojde k opravě pouze chodníku s přemístěním vpustí z chodníku do vozovky před nový obrubník. Využito bude stávající povolení a stávající kanalizace. Pro letošek začneme úsekem od horizontu po křižovatku do Lesnické ulice. Povolení je platné, peníze jsou v rozpočtu a výběrové řízení v běhu. Část směrem k poště se udělá po vypořádání majetku, jelikož část chodníku leží na pozemcích soukromého majitele. SÚS mezitím provede sondy na stav komunikace, a pokud prokáže průzkum stav opotřebený, dojde k naplánování celkové rekonstrukce vozovky. Ta vyřeší i zbytek – parkování, zelené pruhy atd. Město by se podílelo na projektu a při realizaci by platilo pouze poměrnou část kanalizace a zásypu pod konstrukci vozovky. Vše ostatní by platil Kraj.
  • Střecha na základní škole: Tak, jak stát řeší problém s energiemi a stále se mu dost dobře nevede, následně pak uvolňuje nároky a požadavky na dotace, tak zároveň otevírá možnosti jak projekt uchopit. Dříve třeba fotovoltaiku podpořil, ale nedal nic na rozvody a stavební úpravy. Dnes už tyto možnosti připouští podpořit. Proto stále firma Grantika ladí podklady tak, aby město mělo novou střechu i fotovoltaiku, stálo nás to co nejméně peněz za investici a přineslo to úsporu za energii.

Pracujeme zároveň na dalších projektech, které ale bude dále řešit nové vedení města.

Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku