Přeskočit na obsah
MENU

Rekreační oblast v Nepomuckém lese propojí cyklostezka

Mikroregion Nepomucko a město Nepomuk začaly aktivně spolupracovat na realizaci nové cyklostezky, která propojí město Nepomuk s rekreační oblastí kolem Nového rybníka. Mikroregion obdržel na projektovou dokumentaci dotaci od Plzeňského kraje ve výši 240.000 Kč, dokumentace je nutná pro žádost o dotaci na zahájení výstavby cyklostezky v roce 2022 a zároveň pro vydání stavebního povolení na realizaci stezky. Realizace k milníku na Borku bude patrně rozdělena do dvou až tří dílčích etap a bude odvislá od vyhlášených dotačních titulů.

Kromě pohodlí cyklistů a chodců, kteří nebudou muset na Nový rybník po fregventované silnici I/20, se vyřeší také přístupnost obytné zóny na Daníčkách, kde na ulici Za Kostelem navazuje pouze blátivá pěšina. Přes Mihovku bude zároveň vybudována nová lávka (pár metrů níže po proudu potoka), která umožní občasný vjezd automobilům (např. při neprůjezdnosti Myslivecké ulice). Město rovněž v současnosti vykupuje pozemky, které zatím nejsou v jeho vlastnictví (nákup části pozemků schválen 16. září 2021 zastupitelstvem). Řešené úseky přinásíme níže na snímcích a mapě. 

Cyklotrasa č. 2042 začíná na nepomuckém náměstí (u COOPu) a končí nedaleko Kdyně. 

Současný stav míst budoucí realizace:

Tři úseky řešené projektem

PRŮBĚH CYKLOTRASY