Přeskočit na obsah
MENU

PŠENIČKY v Bad Leonfeldenu

V pátek 21. 10. 2022 se vydal lidový soubor PŠENIČKY z Nepomuku na další cestu do zahraničí. Tentokrát jsme byli pozváni paní Danou Ployer, bývalou občankou města Nepomuk, na vystoupení v rámci projektu „ Setkávání hudební mládeže “ do rakouského Bad Leonfeldenu.
 
Po příjezdu do Landesmusikschule  Bad Leonfelden nás přivítal pan ředitel Konrad Ganglberger a ukázal nám některé hudební třídy. Líbila se nám i veliká třída pro orchestr, která se však nacházela v jiné budově. Po návratu zpět do hlavní budovy  jsme si udělali zkoušku souboru. V závěru prvního dne v Bad Leonfeldenu jsme ještě stihli návštěvu staré školy, která byla založena v roce 1577. Průvodkyní nám byla paní Dana Ployer, která nám o způsobech výuky tehdejších dětí řekla spoustu zajímavého a pro nás nepochopitelného. Také jsme si sami zkusili zahrát  „ na tehdejší školu “.  Na ubytování a večeři jsme odjeli zpět do Čech, do hotelu v Rožmberku nad Vltavou.
 
Druhý den v sobotu ráno jsme se autobusem vrátili zpět do Bad Leonfeldenu. V koncertním sálu jsme byli první, tak jsme si udělali krátkou zkoušku před vystoupením. Postupně začali přicházet děti z místní hudební školy se svými učiteli. Moc jsme byli zvědavi na folklorní sbor, který měl s námi zazpívat v českém jazyce lidovou písničku Kalamajka mik,mik,mik, oženil se kominík. To jsme byli ale překvapeni, když s námi začali zpívat. Šlo jim to velice dobře. Paní Dana Ployer jim totiž foneticky přepsala text této písničky.                                                   
 
V 11 hodin zahájil pan ředitel hudební školy koncert. Postupně jsme se střídali s vystoupením malých hráček na citery s doprovodem harfy paní učitelky, rodinným triem – heligonka, tuba, kytara, a s folklorním sborem, který předváděl také tradiční rakouské lidové tance. Samozřejmě, že největší úspěch měla naše lidová píseň Kalamajka s rakouským sborem. Koncert se vydařil. Odměnou nám byl bouřlivý potlesk a poděkování od pana ředitele Konrada Ganglbergera a paní Dany Ployer a příslib, že se v budoucnu můžeme opět setkat. 
 
Plni dojmů jsme se vrátili zpět do Rožmberku a udělali si společnou procházku na hrad. Po večeři jsme byli osloveni zaměstnanci restaurace, jestli bychom nepředvedli něco ze svého repertoáru. Jen tak, bez nástrojů, jsme spustili tu naší: Zelenaly se pšeničky. Každý z hráčů však předváděl zpěvem svůj part na nástroj. Byla to veliká legrace. Nakonec jsme si došli do autobusu pro své nástroje a začali opravdu hrát. Kolem našeho salonku se začali shlukovat někteří hosté. Když se mladším členkám souboru chtělo již  spát, pokračovala naše  „ Zpívaná “ i při kytaře. Takže došlo i na jiné písně, než jen na lidové. 
 
V neděli ráno 23. 10.  jsme opustili hotel a vyrazili autobusem směr Nepomuk. Cestou jsme se však ještě zastavili v Českém Krumlově, kde jsme na náměstí předvedli kolemjdoucím návštěvníkům, oblečeni v krojích, svůj Pšeničkový repertoár. Byli jsme za své vystoupení odměněni potleskem. Po prohlídce města jsme došli k autobusu a pokračovali domů, kam jsme v pořádku dojeli kolem 18-té hodiny.
 
Jak už bývá u Pšeniček zvykem, v každém z navštívených měst jsme vyhledali sochu sv. Jana Nepomuckého, u které se celý soubor vyfotografoval.
 
Chtěli bychom moc poděkovat panu Pavlu Motejzíkovi, který nám toto „ Setkávání hudební mládeže “ v Bad Leonfeldenu zařídil, městu Nepomuk a Plzeňskému kraji za finanční podporu, našemu dvornímu řidiči Václavu Reicheltovi za to, že nás vždy doveze v pořádku na místo určení a stará se o nás jako „ o vlastní “ a panu Miloslavu Kovářovi za sponzorský dar.
Logo Plzeňského kraje

Fotogalerie