Přeskočit na obsah
MENU

Průtah Nepomukem - rekonstrukce

Veřejné dokumenty

Veřejná vyhláška OOP-Přechodná úprava provozu na PK-I_20 Nepomuk průtah (pdf, 205,50 kB)
4. Etapa (pdf, 1277,42 kB)
Odvodnění dešťovou kanalizací, tedy naše investice na stavbě, byla koncem října dokončena. Co se zbytku týče, požádal zhotovitel na základě doložených víceprací (skalní podloží) o prodloužení termínu do 18. prosince 2022.