MENU

Probíhá stavba přestupního uzlu u nádraží

Město Nepomuk spolupracuje s projekční kanceláří D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. na rekonstrukci ploch, které se nachází v přednádražním prostoru železniční stanice Nepomuk. Stavbu realizuje firma Bedrych plus s.r.o.

Název projektu: Nepomuk - Dvorec přestupní uzel

Hlavním cílem projektu přestupního uzlu Nepomuk - Dvorec je usnadnění a zkrácení přestupních procesů mezi dálkovou, regionální železniční a autobusovou linkovou dopravou. Hlavním přínosem projektu je předpoklad vytvoření kvalitního systému kombinované mobility s usnadněním využívání systému veřejné dopravy pro cestující. V případě připravované harmonizace jízdních řádů veřejné linkové a železniční dopravy projekt přispěje k vytváření kontinuálních přepravních řetězců bez zbytečných dob čekání při přestupech. Díky usnadnění přestupů dojde k výrazné eliminaci nepohodlí spojeného se samotným přestupním procesem a nově situované autobusové zastávky zklidní dopravní situaci v centru Dvorce.

Součástí přestupního uzlu Nepomuk – Dvorec je celkem 5 odjezdových stání a 1 odstavné stání pro autobusy návazné linkové dopravy. Integrální součástí přestupního uzlu jsou rovněž parkovací systémy  pro střednědobé parkování osobních automobilů a  pro krátkodobé parkování osobních automobilů a dále s možností zabezpečeného odstavení jízdních kol.

Práce na tomto projektu byly zahájeny a ukončení prací má být v září 2019. Výstavba a modernizace přestupního terminálu byla podpořena z Evropské unie (IROP) ve výši 12 900 000 Kč a dále dotací z Plzeňského kraje částkou 5 200 000 Kč. Přičemž celkové předpokládané náklady stavby jsou ve výši 27 420 000 Kč.

Přestupní uzel by tak měl sloužit cestujícím nejpozději od doby zahájení platnosti jízdního řádu 2019/2020, tj. od prosince roku 2019. O průběhu stavby budeme pravidelně informovat.

-------

Parkování u nádraží v Nepomuku-Dvorci po dobu rekonstrukce

Vážení spoluobčané,

od 10. dubna 2019 po dobu úprav nádraží ve Dvorci (a jeho okolí) bude, bohužel, parkování problematické.

Po schůzce dotčených firem a orgánů došlo k dohodám o úpravách takto: autobusové zastávky budou přesunuty po dobu výstavby do prostoru před COOP /konzum/.
Okraj prostoru této parkovací plochy směrem do kolejiště bude osazen na hraně tzv citybloky, čímž vznikne jasně viditelná hrana a ta umožní motoristům zde parkujícím využít i prostor vpředu, který dnes zbývá volný /zhruba 2 metry/. Při rozumném parkování pod úhlem 45 stupňů lze dle norem tato šířka použít pro dvě řady vozidel a středovou výjezdovou část.

Parkovací místa, která ubydou v této lokalitě a v lokalitě u manipulace, budou nahrazena plochou v zadní části manipulace /dnes u firmy SPOLTEX/ s možností příjezdu z ulice Lesnické, kde bude vytvořena prozatimní komunikace do tohoto prostoru.

Firma Berdych na základě dohody vytvoří na staveništi koridor pro pěší směrem k nádražní budově, pro nástup do vlaků.

Děkujeme všem za pochopení a trpělivost.

František Holub, místostarosta města Nepomuk

Více se tématu věnovaly také Nepomucké noviny 11/2016 na str. 8 - 10. Odkaz: NOVINY KE STAŽENÍ

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2019, Design by Beneš & Michl.