MENU

Prostor před nádražím ve Dvorci čekají rozsáhlé úpravy

Město Nepomuk spolupracuje s projekční kanceláří D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. na přípravě rekonstrukce ploch, které se nachází v přednádražním prostoru železniční stanice Nepomuk.

Název projektu: Nepomuk - Dvorec přestupní uzel

Hlavním cílem projektu přestupního uzlu Nepomuk - Dvorec je usnadnění a zkrácení přestupních procesů mezi dálkovou, regionální železniční a autobusovou linkovou dopravou. Hlavním přínosem projektu je předpoklad vytvoření kvalitního systému kombinované mobility s usnadněním využívání systému veřejné dopravy pro cestující. V případě připravované harmonizace jízdních řádů veřejné linkové a železniční dopravy projekt přispěje k vytváření kontinuálních přepravních řetězců bez zbytečných dob čekání při přestupech. Díky usnadnění přestupů dojde k výrazné eliminaci nepohodlí spojeného se samotným přestupním procesem a nově situované autobusové zastávky zklidní dopravní situaci v centru Dvorce.

Součástí přestupního uzlu Nepomuk – Dvorec je celkem 5 odjezdových stání a 1 odstavné stání pro autobusy návazné linkové dopravy. Integrální součástí přestupního uzlu jsou rovněž parkovací systémy  pro střednědobé parkování osobních automobilů a  pro krátkodobé parkování osobních automobilů a dále s možností zabezpečeného odstavení jízdních kol.

Práce na tomto projektu zahájíme pravděpodobně v průběhu března a ukončení prací má být v září 2019. Výstavba a modernizace přestupního terminálu byla podpořena z Evropské unie (IROP) ve výši 12 900 000 Kč a dále dotací z Plzeňského kraje částkou 5 200 000 Kč. Přičemž celkové předpokládané náklady stavby jsou ve výši 27 420 000 Kč.

Přestupní uzel by tak měl sloužit cestujícím nejpozději od doby zahájení platnosti jízdního řádu 2019/2020, tj. od prosince roku 2019. O průběhu stavby budeme pravidelně informovat.

Více se tématu věnovaly také Nepomucké noviny 11/2016 na str. 8 - 10. Odkaz: NOVINY KE STAŽENÍ

František Holub, místostarosta

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2019, Design by Beneš & Michl.