Přeskočit na obsah
MENU

Pozvánka na adventní akce na Nepomucku

Předvánoční období už je tady a na Nepomucku se chystají adventní akce. Přinášíme pozvánku na některé z nich, harmonogram budeme dále aktualizovat.

5. 12. Den otevřených dveří v ateliéru-K, rodný dům Aug. Němejce, 16:00-18:00 hod., vstup volný
7.12. Balení vánočních dárků. Seminář s Martinou Raiserovou. Městské muzeum a galerie Nepomuk, 17:00. 
21. - 22. 12. Vánoční den v útulku Borovno, 21. 12. od 14 do 18 hod. a 22. 12. od 9 do 16.30 hod. Dovezte psům vánoční dárky, případně si přijeďte nějakého adoptovat. www.utulekborovno.cz
16. 12. Vánoční koncert Edity Adlerové. Bývalý zámek ve Starém Smolivci od 17:00 hod., vystoupení za doprovodu jedenáctiletého akordeonisty Tomáše Benedikta Sršně, vstupné 100 Kč. Pořádá obec Mladý Smolivec za finanční podpory Mikroregionu Nepomucko
22. 12. 18:30 hod. České mše vánoční Jakuba Jana Ryby v kostele sv. Jakuba v Nepomuku v podání sboru Canto Nepomucenum a jeho hostů. Po skončení koncertu bude zájemcům rozdáváno betlémské světlo. Vstupné: 120 Kč / snížené 80 Kč. VSTUPENKY
26. 12. Setkání varhan a houslí v milečském kostele, Anna Nefedova (housle) Jakub David Smešný (varhany). Začátek ve 14 hod., součástí bude duchovní slovo Patera Jiřího Špiříka, vstupné dobrovolné na opravy varhan a kostela. Akce finančně podpořil Mikroregion Nepomucko.