Přeskočit na obsah
MENU

Poplatky za odpad a ze psů - 2021

Platba poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů ve městě Nepomuk v roce 2021

 

Komunální odpad

Zastupitelstvo města Nepomuk schválilo dne 10.prosince 2020 usnesením č. USN-Z4-264/2020 Obecně závaznou vyhlášku 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Nepomuk (dále jen vyhláška). V této vyhlášce je mimo jiné stanovena výše poplatku pro rok 2021, která činí 750 Kč na poplatníka. Vyhláška je zveřejněna na webových stánkách města Nepomuk.

Termín splatnosti poplatku: nejpozději do 28.02.2021

 

Poplatek ze psů

Poplatek se řídí Obecně závaznou vyhláškou města Nepomuk č. 6/2019 o místním poplatku ze psů, kterou schválilo Zastupitelstvo města Nepomuk dne 12.prosince 2019 usnesením č. USN-Z4-154/2019. Vyhláška je zveřejněno na webových stánkách města Nepomuk.

 

Poplatek ze psů platí držitel psa

            Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. a) 600 Kč za kalendářní rok a každého psa v bytových domech,
  2. b) 200 Kč za kalendářní rok a každého psa v bytových domech, jehož držitel je osoba starší 65 let.
  3. c) 150 Kč za kalendářní rok a každého psa v ostatních nemovitostech,

Termín splatnosti poplatku: nejpozději do 28.02.2021

 

 

Způsob úhrady poplatků:

 

Město Nepomuk již nebude zasílat složenky za komunální odpad a za psy

 

Poplatek lze platit hotově nebo kartou na podatelně městského úřadu, nám. A. Němejce 63 - přízemí budovy A.

Při platbě na pokladně je nutné uvést své jméno, trvalé bydliště a rodné číslo.

Úřední hodiny během nouzového stavu:

pondělí: 8:00 – 13:00

středa: 13:00 – 18:00

 

Další možností platby poplatků je převodem z účtu nebo složenkou.

Pro způsob bezhotovostní platby je nutné vyplnit:

Číslo účtu příjemce:      19 - 725 628 399 / 0800

variabilní symbol:          KOMUNÁLNÍ ODPAD = 337     nebo       POPLATEK ZE PSŮ = 341

specifický symbol:         prvních 6 čísel rodného čísla

 

Veškeré informace k poplatkům poskytneme v podatelně městského úřadu Nepomuk, nám. A. Němejce 63, přízemí budovy A, tel.: 371 591 711, e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz