Přeskočit na obsah
MENU

Poplatky za komunální odpad a za psy ve městě Nepomuk v roce 2022

Komunální odpad

Zastupitelstvo města Nepomuk schválilo dne 25.listopadu  2021 usnesením č. USN-Z4-393/2021 Obecně závaznou vyhlášku 4/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Nepomuk (dále jen vyhláška). V této vyhlášce je mimo jiné stanovena výše poplatku pro rok 2022, která činí 800 Kč na poplatníka. Vyhláška je zveřejněna na webových stánkách města Nepomuk.

Úleva 150 Kč se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví další nemovité věci zahrnující, byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území města Nepomuk = sazba poplatku na takovouto nemovitost činí 650 Kč. Tato osoba musí mít v Nepomuku trvalý pobyt.

Termín splatnosti poplatku: nejpozději do 28.02.2022

 

Poplatek ze psů

Poplatek se řídí Obecně závaznou vyhláškou města Nepomuk č. 6/2019 o místním poplatku ze psů, kterou schválilo Zastupitelstvo města Nepomuk dne 12.prosince 2019 usnesením č. USN-Z4-154/2019. Vyhláška je zveřejněno na webových stánkách města Nepomuk.

Poplatek ze psů platí držitel psa

            Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  • 600 Kč za kalendářní rok a každého psa v bytových domech,
  • 200 Kč za kalendářní rok a každého psa v bytových domech, jehož držitel je osoba starší 65 let.
  • 150 Kč za kalendářní rok a každého psa v ostatních nemovitostech,

Termín splatnosti poplatku: nejpozději do 28.02.2022

 

Způsob úhrady poplatků:

Město Nepomuk již nebude zasílat složenky za komunální odpad a za psy

Nájemci městských bytů i členové společenství vlastníků bytových jednotek si budou poplatek od roku 2022 za odpad hradit sami přímo na účet města či na pokladně MÚ Nepomuk

 

 

  • Poplatek lze platit hotově nebo kartou na podatelně městského úřadu, nám. A. Němejce 63 - přízemí budovy A.

Při platbě na pokladně je nutné uvést své jméno, trvalé bydliště a rodné číslo.

Úřední hodiny během nouzového stavu:

pondělí: 8:00 – 18:00

středa: 8:00 – 18:00

 

  • Další možností platby poplatků je převodem z účtu nebo složenkou.

Pro způsob bezhotovostní platby je nutné vyplnit:

Číslo účtu příjemce:      19 - 725 628 399 / 0800

variabilní symbol:          KOMUNÁLNÍ ODPAD = 337     nebo       POPLATEK ZE PSŮ = 341

specifický symbol:         prvních 6 čísel rodného čísla

případně lze uvést do poznámky  bližší specifikaci

 

Veškeré informace k poplatkům poskytneme v podatelně městského úřadu Nepomuk, nám. A. Němejce 63, přízemí budovy A, tel.: 371 519 711, e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2022, Design by Beneš & Michl.