Přeskočit na obsah
MENU

Podzimní zájezd Mikroregionu na severní Plzeňsko

Po velmi úspěšném dubnovém zájezdu Mikroregionu na Tachovsko a okolí se tentokrát – o Státním svátku v pátek 28. září 2018 – vypravíme na neméně zajímavou expedici, a to do krajin romantického severního Plzeňska.

Dějiny regionu byly velmi dlouho spjaty s bohatým a vlivným klášterem cisterciáků v Plasích. Právě tam navštívíme Centrum stavitelského dědictví, které vzniklo v bývalých hospodářských budovách obklopujících konvent. Projdeme se klášterním areálem a budeme obdivovat stavitelské umění mistrů, jako byli Jan Blažej Santini-Aichel či Jan Baptista Mathey. Dále budeme pokračovat do malebného Muzea těžby borové smoly v nedalekých Lomanech, kde se v minulosti také (např. kromě Hubenova a Kalce) nacházela jedna z grangií/hospodářských dvorů plaských cisterciáků. Kousek od muzea se podíváme k pomníčku lomanského dubu, nedávno padlého velikána, který údajně pamatoval i dobu husitskou. Poté se přesuneme do městečka Kralovice. Tam navštívíme goticko-renesanční kostel sv. Petra a Pavla, kde v rodové kryptě pod velkou boční kaplí dodnes odpočívají mumie Gryspeků, šlechticů doby předbělohorské. Těmto pánům patříval např. nedaleký zámek Kaceřov a zasloužili se o rozkvět samotných Kralovic, které postupně získali od plaského kláštera do dědičné zástavy. Po zhlédnutí jejich ostatků pojedeme do Mariánské Týnice, někdejšího plaského proboštství, v němž se dnes nachází Muzeum a galerie severního Plzeňska a nově zřízené Centrum baroka. Celý areál je dalším z mistrovských děl barokního architekta J. B. Santiniho-Aichela. Zcela unikátním projektem, který zde probíhá, je dostavba barokních ambitů a kaplí dle plánů starých 300 let. Naše celodenní putování pak zakončíme v Mladoticích prohlídkou půvabné a rovněž barokní kaple Jména Panny Marie, jejíž stavbu zadal plaský opat Eugen Tyttl již zmíněnému Santinimu, aby si před velkolepou přestavbou klášterního konventu ověřil architektovy schopnosti. Jak budeme moci sami posoudit, osvědčil se dokonale. Vazby na Nepomucko jsou opět silné a budeme si o nich na zájezdu nepochybně vyprávět. Tak tedy na shledanou 28. září!

Organizační pokyny: odjezd z Nepomuku v 8:00 h, návrat okolo 19:30 h. Dospělí 450 Kč/osobu, senioři 400 Kč/osobu. Občerstvení vlastní sebou. Cena zahrnuje dopravu, vstupné do objektů, průvodce. Rezervace místa v autobusu je platná po uhracení ceny zájezdu. Ukončení rezervací ihned po naplnění kapacity. Přihlášky přijímá a další info podává Infocentrum Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 126. Dočtete se také příští měsíc v Nepomuckých novinách - vydání 7/2018.

Pavel Motejzík, Hana Černohousová.

Fotogalerie