Přeskočit na obsah
MENU

Podpora domácího kompostování v Mikroregionu Nepomucko

Mikroregion Nepomucko, příjemce dotace, společně s Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí spolufinancovaného Evropskou unií, uskutečnili pro své občany projekt na separaci biologicky rozložitelného odpadu formou kompostování „Podpora domácího kompostování - Mikroregion Nepomucko“.

V rámci projektu bylo občanům mikroregionu rozděleno celkem 725 plastových kompostérů o objemu 1075 l a 445 dřevěných kompostérů o objemu 1687 l. Dále byly pořízeny 3 štěpkovače a 1 kontejner na knihy.

Kontejner, umístěný ve Sběrném dvoře Nepomuk, můžete využívat k bezplatnému dovezení knih, které je vám líto doma vyhodit, případně k tomu, abyste si zde knihy či starší výtisky Nepomuckých novin vybrali a odnesli zdarma domů.

Celkové výdaje projektu činily 5 222 324 Kč, z toho dotace EU 4 438 975 Kč.

Zapojené obce mikroregionu: Čmelíny, Klášter, Mileč, Milínov, Mladý Smolivec, Mohelnice, Nekvasovy, Nepomuk, Neurazy, Nové Mitrovice, Oselce, Prádlo, Sedliště, Spálené Poříčí, Srby, Vrčeň, Žinkovy a Životice.

Realizací tohoto projektu došlo ke snížení produkce odpadů o cca 907 t/rok.

LOGO EULogo Ministerstvo životního prostředí

Fotogalerie