Přeskočit na obsah
MENU

Pilnice - průmyslová zóna Dvorec

Zájmové území se nachází v severovýchodní části města Nepomuk, v k.ú. Dvorec. Území je vymezeno železniční tratí Plzeň - České Budějovice, stávajícím areálem KLAUS Timber a.s., stávajícím drůbežářským areálem Xaverov a místní obecní komunikací vedoucí do průmyslové zóny.

Stávající výrobní areál společnosti KLAUS Timber a.s. ve Dvorci u Nepomuka bude jižním směrem rozšířen a na nových plochách bude realizováno třídění řeziva, hala pilnice a skladová hala. V objektu haly pilnice bude umístěna linka na pořez jehličnaté hmoty do průměru 40 cm a následná výroba paletového přířezu. Součástí projektu je hala pilnice, skladová hala, linka třídění řeziva, zpevněné komunikační a manipulační plochy, drobné objekty, technologické a inženýrské objekty (přípojky, areálové rozvody, vyvolané přeložky, atd.) sloužící pro provoz areálu.

Vstupní surovinou jsou surové kmeny o délce 2,5 – 5,2 m, výsledným produktem je řezivo (paletový přířez) pro vlastní výrobu dřevěných palet a obalů v areálu firmy KLAUS Timber a.s. ve Dvorci u Nepomuka. Plánovaný roční výkon technologie je 100 000 m3 zpracovaného dřeva. Celý projekt je rozdělen do 10 technologických uzlů, které společně tvoří jeden ucelený pilařský provoz. Technologie zahrnuje třídící a odkorňovací linku výřezů včetně elektroinstalace a řídicího systému, přísun výřezů do pilnice, pořezovou technologii, uzel automatického omítání a zpracování bočního řeziva, uzel přísunu prizem k rozmítacím pilám č. 1 – 3 a jejich pořez, odsun a zpracování I. kvality včetně ukládání, odsun a zpracování II. kvality, odsun a zpracování hranolů, odsun a páskování hrání a odsun a zpracování odpadu. Provoz je uvažován dvousměnný. Část vstupní kulatiny a řeziva bude do výrobního areálu dopravována železniční dopravou přes vlečku, která bude realizována v tomto roce.

Navržený záměr naplňuje dikci bodu 106 Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu (nad 10 000 m2) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále je záměr podlimitní k bodu 107 Průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou od stanoveného limitu (20 ha) a bodu 109 Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích stání v součtu pro celou stavbu (500 míst). Posuzování záměru přísluší krajskému úřadu, v tomto případě Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

Dokumentace viz ODKAZ.