MENU

Pater Bejček obdržel cenu Křesadlo

Pater Bejček obdržel 22. 11. 2018 cenu Křesadlo. Cena Křesadlo slouží jako symbolické poděkování těm, kteří nezištně věnují svůj čas, dovednosti a energii obecně prospěšným činnostem. Celkem byli letos v Plzeňském kraji oceněni tři lidé, kromě Patera Bejčka získala ocenění žena, která se věnuje seniorům i dalším potřebným a šéf organizace pro psychicky nemocné. Z Nepomuku ke všem třem směřuje velká gratulace!

Podívejte se na nominační video. Patera Bejčka nominoval Pavel Motejzík z Mikroregionu Nepomucko.
Autor videa: Jonáš Novotný.


V červnu 2009 Patera Bejčka napadlo, že obnoví v nepomuckém kostele sv. Jana Nepomuckého zvony, které vzaly za své za první světové války. Na místě kostela stál dle tradice domek, ve kterém se narodil svatý Jan Nepomucký, který je uctíván nejen ve Střední Evropě, ale i v zemích Latinské Ameriky či v Indii. Jeho zpodobnění je ve světě přes 60 tisíc. Jako obyčejný venkovský kněz z Letonic u Vyškova, farnosti, která nemá s Nepomukem nic společného, měl před sebou nesnadný úkol, sehnat peníze na čtyři zvony, více než milion Kč. Zvolil k tomu velmi netradiční formu sbírky, dary od kněží. První tři zvony tak byly pořízeny z darů biskupů a kněží v Interdiecézním projektu kněžských zvonů pro Nepomuk v Roce kněží 2009/10. Do kněžské sbírky přispěli od června 2009 do října 2011 biskupové a diecézní kněží z 22 diecézí z České Republiky, Slovenska, Rakouska, Německa a Itálie (Brno, Olomouc, Ostrava-Opava, Praha, Hradec Králové, České Budějovice, Litoměřice, Plzeň, Passau, St. Pölten, Innsbruck, Linz, München-Freising, Bozen-Brixen, Paderborn, Augsburg, Wien, Spiš, Banská Bystrica, Košice, Žilina a Nitra). Z řeholních kněží přispěli jezuité, benediktini, augustiniánští kanovníci, salesiáni, minorité, premonstráti, cisterciáci, augustiniáni, redemptoristé, obutí karmelitáni, servité, trapisté, milosrdní bratři a piaristé. Do sbírky se tak zapojili obyčejní kněží, ale též i vikáři, děkani, profesoři, opati (Göttweig, Klosterneuburg, Ottobeuren, Schlägl, Altenburg, Staré Brno), kanovníci (Metropolitní kapitula Praha a Olomouc, Katedrální kapitula Hradec Králové, Kolegiátní kapitula Stará Boleslav), arcibiskupové (Praha, Olomouc, Košice, Hradec Králové) a biskupové (Praha, Litoměřice, České Budějovice, Nitra, Košice, Banská Bystrica). Celkem 250 kněží, včetně 10 arcibiskupů a biskupů. Peníze na čtvrtý zvon věnovali manželé Iva a Zdeněk Kotrlí z Brna, které přesvědčila Paterova prosba, že vybrané peníze nejsou na čtvrtý zvon dostačující.
Všechny musel Pater Bejček osobně navštívit či jinak přesvědčit, projekt jim představit a nechat na jejich rozhodnutí, zda přispějí. Příjmy projektu byly celkem 1.293.013 Kč. Zvony byly odlity zvonařstvím pana Rudolfa Pernera v bavorském Pasově v roce 2011, jeho úsilí zabralo více než dva roky práce a veškerý volný čas, v Nepomuku zvony zvoní od roku 2012.

Rozhovor s Paterem v Nepomuckých novinách ZDE (str. 24).

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.