Přeskočit na obsah
MENU

Ohlédnutí za jarní svatojánskou poutí 2023 - 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého

Poutní mše svatá k výročí 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého. Celebroval P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ. Součásti slavnosti bylo procesí od Arciděkanství ke kostelu sv. Jana Nepomuckého a uložení relikvie posledního českého krále blahoslaveného Karla I. Rakouského. Slavnosti se zúčastnilo mnoho významných hostí jako například arcivévodkyně Camilla Habsbursko-Lotrinská.


V Nepomuku si při jarní mši připomněli 630 let od umučení Jana Nepomuckého

Nepomuk na Plzeňsku si tento víkend připomněl výročí 630 let od umučení světově nejznámějšího českého světce Jana Nepomuckého při tradiční jarní pouti. Vrcholem akce byla poutní mše, při které byla slavnostně uložena do kostela sv. Jana Nepomuckého relikvie posledního českého krále, blahoslaveného Karla I. Rakouského. Akci si dnes nenechaly ujít asi dvě stovky lidí. Šlo o druhou významnou událost, po oslavách 300 let od blahořečení Nepomuckého před dvěma lety, kterou si Nepomuk v tomto století připomněl, řekl dnes ČTK nepomucký místostarosta Pavel Motejzík.

Dopoledne prošlo městem procesí od Arciděkanství ke kostelu sv. Jana Nepomuckého. Na průvod se přišly podívat davy lidí, zejména místních. V barokním kostele pak uložili ostatky Karla I. Rakouského. Slavnostního uložení se zúčastnil také jeden z potomků rodů Habsburků, rakouská arcivévodkyně Camilla Habsbursko-Lotrinská. Ke konci mše pronesla závěrečnou řeč. "Mluvila za rod Habsburků, který nám věnoval relikvii blahoslaveného Karla. Uvedla, že je to pro ni velká pocta, že relikvie bude uložena v kostele svatého Jana Nepomuckého, který stojí na místě, kde se světec narodil. A že si přeje aby ta relikvie, kterou nám věnuje, přinesla mír, to se mi velmi líbilo," řekl místostarosta.

Relikvie byla uložena v novém relikviáři, který vytvořil sochař Václav Česák, předseda Matice sv. Jana Nepomuckého. "Bronzový podstavec relikviáře a horní část z barevných skel vychází z doby Karla I., kde hlavním znakem avantgardního umění byl především kubismus a modernismus," uvedl Česák. Ve středu horní části je uložen ostatek. K němu směřují dvě propletené modernistické bronzové ratolesti - olivová, která je symbolem míru, a lipová, která vyjadřuje vztah Karla I. k Čechám.

Myšlenka uložení ostatku do kostela sv. Jana Nepomuckého vznikla loni při stém výročí úmrtí Karla I. O darování relikvie rozhodl vnuk Karla I., arcivévoda Lorenc, neboť Jan Nepomucký je mimo jiné patronem domu Habsburků. Právě rod Habsburků se osobně zasloužil o blahořečení a svatořečení Nepomuckého.

Pro Nepomuk je podle místostarosty získání ostatku velká pocta, protože počet relikvií je v současnosti celosvětově uzavřen. Částečka volného žebra Karla I. byla získána při komisionálním otevření jeho hrobu na Madeiře v roce 1972, v roce 2004 po Karlově blahořečení vznikl medailon s ostatkem.

Habsburky v Nepomuku připomene ještě 16. září Koncert pro císařovnu, který se zaměří především na 280. výročí návštěvy císařovny Marie Terezie v roce její korunovace na českou královnu.

Barbora Horáčková sd

Zdroj: cirkev.cz

Foto: Martin Myslivec, Milan Demela, Pavel Motejzík, Hana Staňková

Fotogalerie