MENU

Obnova pietních míst

Mezi zajímavé dotační tituly Plzeňského kraje patří i program "Podpora péče o válečné hroby na území Plzeňského kraje."

Podpora je určena na opravu nepoznatelných válečných hrobů, válečný hrob tedy musí být v evidenci veden jako nepoznatelný v části „Opravy v CZ“. "Jako válečné hroby jsou definovány i památníky padlých z 1. nebo 2. světové války", uvedl Milan Jenčík z oddělení krizového řízení a plánování PK. "Takovéto památníky jsou v téměř každé obci a často tvoří přirozenou dominantu na návsi. Obce tedy mají skvělou možnost využít dotaci, pokud jim na opravu nestačí místní rozpočet". Z orientační mapky nejbližšího okolí Nepomuku vyplývá, že i v našem regionu je takových míst hodně. Finanční podporu lze čerpat i na opravu bezprostředního okolí válečného hrobu nebo pietního místa a  přímého přístupu k  němu. Podpora není určena na běžnou údržbu válečné ho hrobu ani ke zřizování nových válečných hrobů a pietních míst. Minimální výše dotace je 10 000 Kč, maximální výše dotace je 100 000 Kč. Žádost se podává od 6. 3. 2017 do 31. 3. 2017. Bližší i nformace na webu Plzeňského kraje v sekci Dotace

Přihlásit se k odběru novinek

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2018, Design by Beneš & Michl.