MENU

Obchvat Nepomuku ano či ne?

Když byl v roce 1966 zprovozněn úsek silnice I/20 mimo historické jádro města, ulevilo se především obyvatelům Plzeňské a Husovy ulice. Od té doby počet automobilů dramaticky vzrostl.

Zatímco v roce 1967 připadal jeden osobní automobil na 27,3 obyvatele, dnes je to zhruba 1:2. Přes kruhový objezd U Pyramidy denně projede 10.000 automobilů. Léta se uvažuje o vybudování obchvatu města za hřbitovem. Tento záměr je zanesen v platném územním plánu města i zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje a ulevil by nejvíce okolí Přesanického náměstí. Realizace obchvatu ovšem není pro Ředitelství silnic a dálnic v současné době prioritou. Upřednostňováno je vybudování stoupacího pruhu na silnici I/20 u Mohelnice (vrch Němec), stoupacího pruhu na Vlčtejn a obchvatů Losiné (budování od roku 2019) a Chválenic (budování od roku 2022). Odvedení tranzitní dopravy zcela mimo město může mít ovšem i negativní ekonomické dopady. Stavba také zabere část volné krajiny. Mělo by vedení našeho města usilovat o vybudování celkového obchvatu Nepomuka, nebo je tato investice zbytečná, či dokonce kontraproduktivní?

Existují návrhy na hned několik variant obchvatu. Trasa za hřbitovem, s napojeními u Borku a Třebčic, je zanesena ve stávajícím územním plánu i zásadách územního rozvoje kraje. Delší trasa, se shodnými výchozími body, vede až za vrchem Šibenice. Na obě dvě tyto trasy je zpracována detailní studie, pro variantu 3.1 byla dokonce vydána EIA. Objevily se i náměty na realizaci pouze krátkého obchvatu Přesanického náměstí, tedy se začátkem pod Borkem a vyústěním u Pyramidy. Ty ale nejsou podrobněji rozpracovány.

Tématu se obšírně věnují březnové Nepomucké noviny, kde si můžete přečíst i názory vybraných městských zastupitelů a kompetentních osob.

Hlasovat můžete i v anketě zde na stránkách. Uvítáme i Vaše názory v diskuzním fóru či na Facebooku.

Obchvat Nepomuka ve verzi 3.1 na výkresu platného územního plánu města z r. 2004

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.