Přeskočit na obsah
MENU

Nezapomeňte na úhradu poplatků

Poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů je splatný do 28. 2. 2017.

 

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu je 550 Kč/os.

Pro vlastníky nemovitostí a bytů, ve kterých není hlášena žádná trvale bydlící osoba je výše poplatku 550 Kč/rok.

 

Výše poplatků ze psů jsou následující:

V rodinných domech ………………. 150 Kč/rok /psa

V bytových domech ………………… 600 Kč/rok/psa

V bytových domech, kde je držitelem poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným příjmem ……………………………. 200 Kč/rok/psa

 

Dále upozorňujeme na 15 denní ohlašovací poplatkovou povinnost, tzn. veškeré změny týkající se poplatníka (přihlášení nebo odhlášení poplatkové povinnosti) nebo vlastnictví a držení psa (oznámení držení psa, darování, úmrtí)

Poplatková povinnost pro držitele psů vzniká v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího 3 měsíců.,

Platby jsou možné v hotovosti na podatelně Městského úřadu Nepomuk, případně je možné si telefonicky nebo e-mailem vyžádat zaslání složenky či symbolů platby.

 

Kontakt: Ing. Hana Tymlová, tel. 371 519 711, e-mail: hana.tymlova@urad-nepomuk.cz