Přeskočit na obsah
MENU

Navýšení ceny odpadů pro občany

16. 11. 2023
Rozhodnutí o navýšení ceny poplatku za odpady bylo učiněno zastupitelstvem města na listopadovém veřejném zasedání, a ani pro zastupitele odhlasování tohoto bodu nebylo jednoduchým krokem. Na radě města a následně i na veřejném zasedání jsme vedli živou diskuzi, jejímž výsledkem je schválení navýšení na 990 Kč/osoba/rok z původní ceny 900 Kč/osoba/rok. Z toho zhruba 40 % nákladů za likvidaci odpadů vč. sběrného dvora nadále ponese město Nepomuk. Ministerstvem doporučená cena je přitom 1200 Kč, nechceme ale zatěžovat kapsy občanů více, než je v této době přijatelné.

Hlavním důvodem zdražení je velký nárůst nákladů na likvidaci odpadů. A to nejen nákladů na jejich třídění, recyklaci a skládkování, v ceně se odráží také inflace, tedy všeobecné zdražování zboží a služeb. Zdražení služeb pro město přišlo i ze strany svozové firmy. A, bohužel, situace je taková, že i za komodity, které dříve byly zdarma nebo jsme je dokonce mohli odevzdávat s výdělkem, dnes platíme. Zajímavé také je, že průměrný občan města vyprodukuje 2,5x více netříděného odpadu, než budou budoucí zavedené limity. Město Nepomuk proto zároveň připravuje změny v rozmístění a typech kontejnerů, modernizaci sběrného dvora i celého systému, aby umožnilo tyto budoucí limity dané Evropskou unií naplňovat.

V roce 2025 by měla ČR recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 % (podle údajů Ministerstva životního prostředí to je dnes 39 % vyprodukovaného komunálního odpadu). V roce 2030 bude muset být v ČR recyklováno 60 % komunálního odpadu a v roce 2035 už 65 % komunálního odpadu. Od roku 2030 by měl platit zákaz skládkování využitelných odpadů.