Přeskočit na obsah
MENU

Návrh nového územního plánu

První návrh nového územního plánu je na světě.

Příprava nového územního plánu města, který má nahradit stávající z roku 2004, dosáhla důležitého mezníku. Na úřední desce a stránkách města  byl zveřejněn tzv. Návrh územního plánu pro společné jednání s dotčenými orgány. K předloženému návrhu se tedy budou nejprve vyjadřovat příslušné orgány státní správy a samosprávy (např. krajský úřad, ŘSD, SŽDC, NPÚ, různá ministerstva atp.). Vlastní jednání se uskuteční na začátku příštího roku. Po zapracování připomínek dotčených orgánů bude druhá verze návrhu, která se může od aktuálního dokumentu i značně lišit, představena široké veřejnosti a proběhne první veřejné projednání určené pro připomínky vlastníků nemovitostí i všech ostatních občanů. Termín tohoto jednání se předpokládá na začátku jara.

O přípravě územního plánu budeme nadále průběžně informovat.

Návrh územního plánu pro společné jednání s dotčenými orgány je dostupný na adrese: https://www.nepomuk.cz/obcan/novy-uzemni-plan-mesta/

Nový územní plán zpracovává pro Městský úřad Nepomuk atelier UNIT architekti.