Přeskočit na obsah
MENU

Modernizace železniční trati+video

Veřejné dokumenty

informační leták - ČD (pdf, 7110,01 kB)

Hlavním cílem stavby je komplexní modernizace traťového úseku, jejíž závazný rámec je vymezen schválenou variantou. 

Studie proveditelnosti Modernizace tratě České Budějovice – Plzeň. Realizace stavby pomůže zejména zkapacitnění tratě pro regionální dopravu v příměstské oblasti Plzně, zvýšení konkurenceschopnosti dálkových železničních spojení (Brno/Wien –) České Budějovice – Strakonice – Plzeň (– Cheb), zlepšení technického stavu a parametrů tratě i zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících. Stavba řeší rekonstrukci stanic Nepomuk, Blovice, Nezvěstice a Starý Plzenec. V rámci modernizace je navrženo zdvoukolejnění úseku mezi Nepomukem a Plzní-Koterovem. Rekonstrukce stanic Pačejov a Horažďovice předměstí již proběhly v předstihu. 


Traťový úsek Horažďovice předměstí – Plzeň-Koterov je součástí převážně jednokolejné tratě České Budějovice – Plzeň s dvoukolejnými úseky České Budějovice – Nemanice I, Zliv – Číčenice, Horažďovice předměstí – Nepomuk a Plzeň-Koterov – Plzeň hl. n. Trať je elektrifikována střídavou trakční proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz. Traťová rychlost v úseku Nepomuk – Plzeň je 100 km/h, v úseku Horažďovice předměstí – Nepomuk pak maximálně 90 km/h. Cílem projektu je zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/h.

V rámci modernizace je navrženo zdvoukolejnění traťového úseku mezi Nepomukem a Plzní-Koterovem s kolejovými úpravami ve všech dotčených stanicích. Stanice Ždírec u Plzně bude přestavěna na zastávku. Stávající nástupiště ve stanicích Nepomuk, Blovice, Nezvěstice a Starý Plzenec apod. budou mít nová nástupiště, kde budou rovněž umístěn přístřešky.

Ve stanici Nepomuk je navrženo pět průjezdných dopravních kolejí o užitečné délce 245 až 705 m a jedna kusá dopravní kolej o užitečné délce 190 m. Rychlost v hlavních kolejích bude 120 km/h. Předjízdné koleje jsou navrženy pro rychlost 60 km/h. U koleje č. 1a a 7 bude umístěno poloostrovní nástupiště o délce 220 a 120 m. Mezi kolejemi 2a a 6a bude umístěno ostrovní nástupiště s délkou nástupních hran 220 a 120 m. Trať ve směru Blatná bude zaústěna do koleje č. 6. Přístup na ostrovní nástupiště bude zajištěn novým podchodem, který bude veden pod celým kolejištěm a komunikačně propojí přilehlé průmyslové areály s přednádražním prostorem. 

V rámci rekonstrukce železniční trati do Budějovic dojde dále ke zrušení železniční zastávky Plzeň-Koterov. Ta bude nahrazena novou zastávkou Plzeň-Slovany, která vznikne mezi silničními mosty do Lobez a Božkova. Nabídne lepší návaznost na linky městské hromadné dopravy a regionální linky.

Realizace zdvojkolejnění trati a opravy nádraží Nepomuk: 04/2023–04/2026

Celkové investiční náklady stavby: 10 038 135 000 Kč bez DPH

Informační leták si můžete stáhnout výše.