Přeskočit na obsah
MENU
Zpět na výpis

Dům U Lípy

nejstarší dům v Nepomuku

Dům U Lípy

Místo/adresa:

Přesanické náměstí 185, 335 01 Nepomuk
Ukázat na mapě

http://starynepomuk.cz/?page_id=120

Domy a chalupy
393 m

Patrový dům venkovského typu s nezastřešeným průjezdem do dvora, dochovaný v podobě z počátku 19. století. Stopy gotických a renesančních konstrukcí. Budova je částečně podsklepená. Zachované jsou vstupní dveře z 18. století. Dveře, schodiště a podlahy v interiéru pocházejí z pol. 19. století. Alexandr Berndorf se domnívá, že právě zde byla původní nepomucká rychta a (posléze) obecní hostinec. Na počátku 17. století je tu uváděn hostinský Josef Tůma, vlastnící dříve dům čp. 149. Berndorf tedy usuzuje, že obec a Tůma si vyměnili, snad kvůli jeho dluhům, nemovitosti. Roku 1620 kupuje dům po zemřelém Josefu Tůmovi barvíř Jeroným Lenner. Lennerové, bohatí měšťané, drželi dům až do roku 1788, kdy připadl věnem Janu Hessovi, řezníkovi a synovi hostinského z Chocenic. Jeho potomkům po té patřil až do 80. let 20. století. Dům byl poškozen ohněm roku 1746 a znovu roku 1799. Tehdy pravděpodobně získalo jeho průčelí současnou podobu. Roku 1903 byly kolny a chlévy za domem těžce poškozeny požárem. Novostavbu realizoval následujícího roku Matěj Bořík, zednický mistr v Nepomuku. V roce 1941 byl objekt prozkoumán Václavem Wágnerem a Václavem Menclem a jeho jádro datováno do let 1360-70.V 60. letech bylo bohužel zbořeno, v souvislosti s výstabou přeložby silnice I/20 jižní hospodářské křídlo usedlosti vč. špýcharu.

Objekt je památkově chráněn již od roku 1941.

...

Poslední aktualizace: 9. 3. 2020

Fotogalerie


Další místa v okolí