MENU

Mikroregion Nepomucko - Ohlédnutí za rokem 2020

Činnost Mikroregionu v roce 2020

Rok 2020 byl pro všechny z nás jiště těžší, než jsme předpokládali. Přesto se v Mikroregionu podařilo uskutečnit či začít relalizovat celkem 55 větších i menších projektů pro obce s požadavkem na dotace 9.720.000 Kč – kulturní akce, oprava drobných památek, oprava obecních úřadů, výsadba zeleně, havarijní stavy v obci atd.

Dále jsme realizovali či připravovali vlastní projekty, například: odpočinkové altány do obcí, příměstské tábory (přes MAS), komorní koncerty v kostelech a kulturní a společenské akce, zájezdy, kompostéry 2. etapa, busta Petra Jenčíka do Rodného domu Aug. Němejce...

CSS – zajištění aktivit pro obce:

zajištění právních služeb pro obce,

zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy,

příprava, řízení a administrace projektů obcí,

příprava, řízení a administrace projektů mikroregionu,

monitoring dotačních titulů,

projektové poradenství obcí,

příprava webových stránek DSO,

příprava informačního zpravodaje pro občany,

propagace a zvyšování informovanosti o činnosti CSS

zajištění zpracování strategie rozvoje obce

Veřejné zakázky

GDPR

Děkujeme tímto za podporu i spolupráci v roce 2020 a přejeme všem mnoho zdraví, štěstí i splněných snů v roce 2021.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2021, Design by Beneš & Michl.