Přeskočit na obsah
MENU

Mikroregion hledí do budoucna

V říjnu 2023 si připomeneme 25 let od vzniku Mikroreigonu Nepomucko, dobrovolného svazku 27 obcí. Řada z těch, kdo stáli u jeho vzniku a odvedlo velký kus práce, už mezi námi není, ale mikroregion pod dohledem dalších lidí je stále živým a potřebným subjektem, který pečuje o obce, starosty i jednotlivce. Ročně se jeho prostřednictvím podaří do regionu získat zhruba 20 milionů korun. Pomáháme obcím s investicemi i opravami, pořádáme kulturní akce, zájezdy a dětské tábory, realizujeme společné dotační projekty, inovativní a nadčasové aktivity, ale nezapomínáme ani na jednotlivé občany. Pokud máte doma od své obce domácí kompostéry, dotace na ně získal právě mikroregion.
 
Význam těchto dobrovolných svazků obcí si uvědomují rovněž naši zákonodárci, kteří aktuálně schvalují vznik tzv. Společenství obcí. Obce sdružené do tohoto společenství budou moci díky personálním a finančním zdrojům hospodárněji vykonávat veřejnou správu svého území. A to jak samostatnou působnost (zejména užší spoluprací při rozvoji svého území), tak působnost přenesenou (státní správu). Smyslem tohoto kroku má být rovněž zamezení postupného slučování obcí, protože starostky a starostové jsou zavaleni stále novými a novými povinnostmi, nad kterými jim často docházejí síly a nadšení.
Rádi bychom tímto poděkovali všem spolupracovníkům i představitelům obcí, kteří Mikroregion podporují, ať již organizačně či finančně. Bez této pomoci by neměl šanci přežít. Těšíme se na společnou budoucnost.
 
Více informací v naší sekci webu www.nepomuk.cz/obcan/aktivity-mikroregionu-nepomucko/
Pavel Motejzík, předseda Mikroregionu Nepomucko

Logo Mikroregion Nepomucko

Fotogalerie