MENU

Mikroregion bilancuje nad rokem 2016

Když se ohlédneme za minulým rokem, vidíme za sebou lepší region, a tím pádem kus poctivé práce. Realizovali jsme například obnovu 31 ks drobných sakrálních památek ve dvanácti obcích a pořizovali do sedmi obcí nový venkovní mobiliář. Daří se nám rovněž v dotačním managementu, tedy v získávání menších grantů v řádu 100-500 tisíc pro jednotlivé obce. V roce 2016 jsme takto získali zhruba 5 milionů korun na různé projekty od úprav veřejných prostranství, přes obnovu památek, zlepšení škol a školek, dětská hřiště, budování ČOV, opravu hasičských zbrojnic, naučné stezky, kulturní činnost až po prevenci kriminality. Aktivními žadateli jsme rovněž v případě nadačních fondů, v roce 2016 se tak podařilo získat prostředky na obnovu kapličky Šlépěje v Zeleném dole či na realizaci hlavního zelenohorského oltáře ze zrcadlového nerezu.

Pravidelně organizujeme autobusové zájezdy za poznáním, např. Od Zelené hory na Zelenou horu do Žďáru nad Sázavou, podílíme se na přednáškách a besedách (O psech a lidech, O vlastivědné sbírce Žinkovska, Setkání bývalých gymnazistů, Václav Liedl - 200 let od narození, semináře pro starosty aj.). Organizovali jsme letní fotosoutěž a ve spolupráci s městem Nepomuk vytvořili propagační klipy o Nepomucku. Máme za sebou ve spolupráci s partnery i několik povedených kulturních akcí roku 2016, například letní festival Nepomucko sobě (Mileč, Nové Mitrovice, Žinkovy, Zelená Hora), představení s operou Kouzelná flétna na Zelené Hoře, mimořádné prohlídky zámku Zelená Hora či Vánoční koncert Edity Adlerové ve Spáleném Poříčí. Na Zelené Hoře jsme se rovněž podíleli na budování nové stálé expozice na téma 200 let s Rukopisem zelenohorským. Propagujeme region v médiích i na veletrzích. Pravidelně spolupracujeme s jednotlivými partnery nejen v regionu, ale i na krajské a celorepublikové úrovni. Pravidelně vyhotovujeme a zveřejňujeme přehledy dotačních příležitostí i monitoringy realitního trhu.

V současné době máme již podáno několik projektů, u nichž budou výsledky známy v průběhu jara 2017. Jedná se například o projekt na nákup domácích kompostérů pro obyvatele obcí a velkoobjemových kontejnerů v řádu 4,2 milionu Kč, představený v prosincovém čísle Nepomuckých novin, či projekt na marketingové aktivity v cestovním ruchu v částce 800 000 Kč.

Nutno konstatovat, že úspěšní nejsme vždy, nepodařilo se nám například uspět v případě projektu na pořízení busty Richarda Böhnela, asfaltového povrchu cyklostezky Helenka či tvorby naučné stezky v okolí Nového rybníka. Pro všechny neúspěšné projekty se však budeme snažit najít nové dotační tituly, neúspěchy někdy mohou rovněž posílit a něco naučit.

Děkujeme tímto za podporu i spolupráci v roce 2016 a přejeme obyvatelům Mikroregionu Nepomucko i čtenářům novin mnoho zdraví, štěstí i splněných snů v roce 2017.

Děkujeme rovněž za finanční podporu Plzeňskému kraji v roce 2016 na činnost kanceláře Mikroregionu.

Pavel Motejzík, manažer Mikroregionu Nepomucko

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.