Přeskočit na obsah
MENU

Městský úřad

Úřad obce s rozšířenou působností Nepomuk.

Agenda: matrika, občanské a řidičské průkazy, cestovní pasy, registr vozidel, stavební povolení, živnostenská opravnění, sociální péče, ochrana přírody, památková péče, přestupky a další ...

Kontakty

Ing. Jiří Švec

Ing. Jiří Švec ANO 2011 (bezp.)

starosta@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 714
+420 725 872 966
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 12

starosta, radní, zastupitel

Městské zastupitelstvo, Městská rada, Odbor vedení

Vladimír Vokurka

Vladimír Vokurka ANO 2011 (bezp.)

mistostarosta@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 713
+420 606 064 933
Nám. A. Němejce 63, 1. patro

místostarosta, radní, zastupitel

Městské zastupitelstvo, Městská rada, Odbor vedení

Ing. Ivana Šiftová

tajemnik@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 715
+420 725 329 321
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 13

tajemnice městského úřadu

Odbor vedení

Ing. Bohumila Rašková

Ing. Bohumila Rašková

bohumila.raskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 749
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 11

vedoucí odboru

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Bc. Jaroslav Samek

Bc. Jaroslav Samek

jaroslav.samek@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 727
+420 776 687 425
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 8

vedoucí odboru, stavební úřad, územní plánování

Odbor výstavby a životního prostředí

Ing. Jaroslav Somolík

Ing. Jaroslav Somolík

jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 735
Nám. A. Němejce 63, suterén, dveře č. 19

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, pověřený vedoucí odboru finančního a majetkového, romský poradce, protidrogový koordinátor

Odbor finanční a majetkový, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Bc. Šárka Boušová

sarka.bousova@urad-nepomuk.cz
+420 371 591 167
Nám. A. Němejce 126

vedoucí infocentra, člen komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu, Odbor vedení, Kulturní a informační centrum

Petr Gula

Petr Gula

petr.gula@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 728
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 11

živnostenský úřad

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Bc. Petra Brašnová, DiS.

Bc. Petra Brašnová, DiS.

petra.brasnova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 731
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 13

obecné přestupky

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Jaroslav Hanzlík

Jaroslav Hanzlík

jaroslav.hanzlik@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 759
+420 721 577 708
Nám. A. Němejce 64, 2.patro, dveře č. 15

krizové řízení

Odbor vedení

Mgr. Marcela Silovská

Mgr. Marcela Silovská

marcela.silovska@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 737
+420 725 872 961
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 6

náhradní rodinná péče, kurátor pro mládež

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Bc. Lenka Holá

Bc. Lenka Holá

lenka.hola@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 725
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 12

vodní hospodářství

Odbor výstavby a životního prostředí

Václav Hora

Václav Hora

vaclav.hora@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 746
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 1

registr vozidel

Odbor dopravy

Tomáš Chouň

Tomáš Chouň

tomas.choun@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 736
+420 722 079 566
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 18

stavební a investiční technik

Odbor vedení

Eva Járová Honsová

Eva Járová Honsová

eva.jarova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 743
Nám. A. Němejce 63, přízemí

památková péče, člen komise památkové péče

Komise památkové péče, Odbor vedení

Petra Járová

Petra Járová

petra.jarova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 738
+420 721 418 768
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 5

sociálně právní ochrana dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Bedřich Kohlenberger

Bedřich Kohlenberger

bedrich.kohlenberger@urad-nepomuk.cz
+420 606 774 664
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 9

městské lesy

Odbor vedení

Stanislava Korbelová

Stanislava Korbelová

pečovatelská služba

Odbor finanční a majetkový

Attila Kovács

Attila Kovács

attila.kovacs@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 717
+420 601 326 964
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 10

informatik

Odbor vedení

Ing. Martina Královcová

martina.kralovcova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 732
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 12

vydávání koordinovaných stanovisek za úsek životního prostředí; ochrana zeleně, ochrana ovzduší, odpady, rybářské lístky

Odbor výstavby a životního prostředí

Bc. Simona Kristová

Bc. Simona Kristová

simona.kristova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 741
+420 725 004 922
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 5

sociálně právní ochrana dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Veronika Nová

Veronika Nová

veronika.nova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 720
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 2

evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování, matrika

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Zdeňka Palacká

Zdeňka Palacká

zdenka.palacka@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 710
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 3

fakturace, účetní

Odbor finanční a majetkový

Ing. Hana Tymlová

Ing. Hana Tymlová

hana.tymlova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 723
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 7

majetek města

Odbor finanční a majetkový

Radka Praizlerová

Radka Praizlerová

radka.praizlerova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 747
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 1

registr vozidel

Odbor dopravy

Roman Rout

Roman Rout

roman.rout@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 748
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 3

registr řidičů

Odbor dopravy

Jana Silovská

Jana Silovská

jana.silovska@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 729
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 8

sekretariát, archiv odboru výstavby a životního prostředí; stavební úřad

Odbor výstavby a životního prostředí

Josef Silovský

Josef Silovský

josef.silovsky@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 761
+420 724 155 464
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 17

investiční technik

Odbor vedení

Eva Staňková, DiS.

Eva Staňková, DiS.

eva.stankova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 739
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 4

sociální práce, sociální kuratela

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Miroslava Suchá

Miroslava Suchá

miroslava.sucha@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 722
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 2

bytové hospodářství

Odbor finanční a majetkový

Ing. Petra Šašková

Ing. Petra Šašková

petra.saskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 580 337
Nám. A. Němejce 126

kulturní a informační centrum, člen komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu, Odbor vedení, Kulturní a informační centrum

Jaroslava Trhlíková

jaroslava.trhlikova@urad-nepomuk.cz
+420 371 591 231
Nádražní 476

městská knihovna

Odbor vedení, Městská knihovna

Petra Mašková

Petra Mašková

sekretariat@urad-nepomuk.cz, petra.maskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 712
Nám. A. Němejce 63, 1. patro

sekretariát starosty

Odbor vedení

Hubert Vaněk

Hubert Vaněk

hubert.vanek@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 751
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 12

ochrana ZPF, lesů a myslivosti, rybářské lístky, odpadové hospodářství

Odbor výstavby a životního prostředí

Lucie Vaňková

Lucie Vaňková

lucie.vankova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 740
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 7

stavební úřad

Odbor výstavby a životního prostředí

Olga Velíšková

Olga Velíšková

olga.veliskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 721
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 14

mzdová účetní

Odbor vedení

Dana Větrovcová

Dana Větrovcová

dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 726
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 8

souhlasy s dělením pozemků; stavební úřad, územní plánování

Odbor výstavby a životního prostředí

Renata Vodičková

Renata Vodičková

pečovatelská služba

Odbor finanční a majetkový

Jaroslava Voráčková

Jaroslava Voráčková

jaroslava.vorackova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 719
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 2

evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování, matrika

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Petra Žáková

petra.zakova@urad-nepomuk.cz
+420 371 591 231
Nádražní 476

městská knihovna

Odbor vedení, Městská knihovna

Mgr. Jana Berkovcová

Mgr. Jana Berkovcová

jana.berkovcova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 742
+420 601 349 293
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 15

vedoucí oddělení školství a volnočasových aktivit

Odbor vedení

Bc. Martina Jungerová

Bc. Martina Jungerová

martina.jungerova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 745
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 13

odborný referent odboru dopravy, dopravní přestupky

Odbor dopravy

Zuzana Otcová

Zuzana Otcová

zuzana.otcova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 748
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 3

registr řidičů

Odbor dopravy

Tomáš Hora

Tomáš Hora

tomas.hora@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 762
Nám. A. Němejce 63, suterén, kancelář č. 24

odborný referent odboru dopravy, úsekové měření rychlosti

Odbor dopravy

Kateřina Slachová

Kateřina Slachová

katerina.slachova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 757
Nám. A. Němejce 63, suterén, kancelář č. 24

odborný referent odboru dopravy, úsekové měření rychlosti

Odbor dopravy

Bc. Lukáš Mácha

lukas.macha@urad-nepomuk.cz
Rodný dům Augustina Němejce

člen komise památkové péče, specialista pro rozvoj Mikroregionu Nepomucko, Referent rozvoje systému veřejné správy

Komise památkové péče, Odbor vedení

Mgr. Radomíra Vaňková

radomira.vankova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 771
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 7

územní plánování; závazná stanoviska z hlediska územního plánování

Odbor výstavby a životního prostředí

Ing. Martina Batovcová

martina.batovcova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 756
+420 725 316 320
nám. Augustina Němejce 63, místnost 21 (suterén)

vedoucí odboru dopravy, silniční hospodářství

Odbor dopravy

Bc. Renáta Kratochvílová

renata.kratochvilova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 753
nám. Augustina Němejce 63

odborný referent odboru dopravy, dopravní přestupky

Odbor dopravy

Veronika Kozáková

veronika.kozakova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 733
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 8

stavební úřad

Odbor výstavby a životního prostředí

Věra Jedličková

posta@urad-nepomuk.cz
371519711
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 1

podatelna, poplatky

Odbor finanční a majetkový

Eva Holá

eva.hola@urad-nepomuk.cz
371 519 763
Nám. A. Němejce 63, suterén, kancelář č. 24

referent odboru dopravy, úsekové měření rychlosti

Odbor dopravy

Miroslava Beníšková

miroslava.beniskova@urad-nepomuk.cz
+ 420 602 584 688
Volnočasové centrum Fénix, Nám. Aug. Němejce 88

garant projektu Do Fénixu s důvěrou

Odbor vedení

Karolína Buriánová

karolina.burianova@urad-nepomuk.cz
+ 420 601 554 804
Volnočasové centrum Fénix, Nám. Aug. Němejce 88

garant projektu Do Fénixu s důvěrou, člen Komise pro rodinnou a seniorskou politiku

Odbor vedení, Komise pro rodinu a seniory

Bc. Lucie Taušlová DiS.

Bc. Lucie Taušlová DiS.

lucie.tauslova@urad-nepomuk.cz
+420 606 032 010
Nádražní 476 - dům služeb

Městská policie, velitel Městské policie Nepomuk

Odbor vedení

Ing. Ladislav Vrátník

silniční hospodářství

Odbor dopravy

Gabriela Černá

Gabriela Černá

cernagabriela@urad-nepomuk.cz
Nádražní 476 - dům služeb

Městská policie, zástupce velitele Městské policie Nepomuk

Odbor vedení

Michal Šefl

Michal Šefl

seflmichal@urad-nepomuk.cz
+420 602 162 102 (městská policie)
Nádražní 476 - dům služeb

strážník MP Nepomuk

Odbor vedení

Radka Jarolímová

Radka Jarolímová

jarolimovaradka@urad-nepomuk.cz
371 519 754
nám. A.Němejce 63, přízemí, kanc.č. 3

fakturace, účetní

Odbor finanční a majetkový

Dana Vaníková

Dana Vaníková

evidence a vymáhání pohledávek

Odbor finanční a majetkový

Jindřich Martínek

Jindřich Martínek

+420 371 519 750
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 13

obecné přestupky

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Ing. Václava Hofmanová

Ing. Václava Hofmanová

vodní hospodářství a povolování elektrických přípojek

Odbor výstavby a životního prostředí

Soubory ke stažení

Poslední aktuality

Přehledně. Rušení omezení a...

Přidáno: 14. 4. 2020

Zvýšené nebezpečí vzniku požáru

Přidáno: 22. 6. 2017

Městský úřad Nepomuk hledá nového...

Přidáno: 2. 2. 2017

Oznámení Finančního úřadu pro...

Přidáno: 3. 1. 2017

Zapojte se do přípravy nového...

Přidáno: 21. 12. 2016

Starší aktuality

Adresa úřadu

Městský úřad Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk

Úřední hodiny

Pondělí 08.00 - 11.30 12.00 - 18.00
Středa 08.00 - 11.30 12.00 - 18.00

Odbor dopravy navíc i úterý 08.00 - 11.30

Podatelna otevřena každý den od 08.00

Pracovní doba

Pondělí 07.00 - 18.00
Úterý 07.00 - 15.30
Středa 07.00 - 18.00
Čtvrtek 07.00 - 15.30
Pátek 07.00 - 13.00

Informace o organizaci

IČO 00256986
DIČ CZ00256986
Bankovní spojení 19-725628399/0800

Máte nějaký dotaz? Vyžijte tento kontaktní formulář

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz