Přeskočit na obsah
MENU

Městský úřad

Úřad obce s rozšířenou působností Nepomuk.

Agenda: matrika, občanské a řidičské průkazy, cestovní pasy, registr vozidel, stavební povolení, živnostenská opravnění, sociální péče, ochrana přírody, památková péče, přestupky a další ...

Kontakty

Vladimír Vokurka

Vladimír Vokurka ANO 2011 (bezp.)

starosta@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 714
+420 606 064 933
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 12

starosta, radní, zastupitel

Městské zastupitelstvo, Městská rada, Odbor vedení

Pavel Motejzík, DiS.

Pavel Motejzík, DiS. SN pro Nepomuk s pod. Starostů

mistostarosta@urad-nepomuk.cz, kultura@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 713
+420 722 912 411, +420 604 442 409
Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk (Patro: 1, Dveře č.: 10), Rodný dům Aug. Němejce, nám. A. Němejce 129

místostarosta, vedoucí oddělení kultury a památkové péče v Nepomuku, manažer Mikroregionu Nepomucko

Městské zastupitelstvo, Městský úřad, Odbor vedení, Redakční rada, Kulturní a informační centrum

Ing. Ivana Šiftová

tajemnik@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 715
+420 725 329 321
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 13

tajemnice městského úřadu

Odbor vedení

Ing. Bohumila Rašková

Ing. Bohumila Rašková

bohumila.raskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 749
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 11

vedoucí odboru

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Bc. Jaroslav Samek

Bc. Jaroslav Samek

jaroslav.samek@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 727
+420 776 687 425
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 8

vedoucí odboru, stavební úřad, územní plánování

Odbor výstavby a životního prostředí

Ing. Jaroslav Somolík

Ing. Jaroslav Somolík

jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 735
Nám. A. Němejce 63, suterén, dveře č. 19

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, pověřený vedoucí odboru finančního a majetkového, romský poradce, protidrogový koordinátor

Odbor finanční a majetkový, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Bc. Šárka Boušová

sarka.bousova@urad-nepomuk.cz
+420 371 591 167
Nám. A. Němejce 126

vedoucí infocentra

Odbor vedení, Kulturní a informační centrum

Petr Gula

Petr Gula

petr.gula@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 728
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 11

živnostenský úřad

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Bc. Petra Brašnová, DiS.

Bc. Petra Brašnová, DiS.

petra.brasnova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 731
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 13

obecné přestupky

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Jaroslav Hanzlík

Jaroslav Hanzlík

jaroslav.hanzlik@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 759
+420 721 577 708
Nám. A. Němejce 64, 2.patro, dveře č. 15

krizové řízení

Odbor vedení

Mgr. Marcela Silovská

Mgr. Marcela Silovská

marcela.silovska@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 737
+420 725 872 961
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 6

náhradní rodinná péče, kurátor pro mládež

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Bc. Lenka Holá

Bc. Lenka Holá

lenka.hola@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 725
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 12

vodní hospodářství

Odbor výstavby a životního prostředí

Václav Hora

Václav Hora

vaclav.hora@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 746
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 1

registr vozidel

Odbor dopravy

Tomáš Chouň

Tomáš Chouň

tomas.choun@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 736
+420 722 079 566
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 18

stavební a investiční technik

Odbor vedení

Eva Járová Honsová

Eva Járová Honsová

eva.jarova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 743
Nám. A. Němejce 63, přízemí

památková péče, člen komise památkové péče

Komise památkové péče, Odbor vedení

Petra Járová, DiS.

Petra Járová, DiS.

petra.jarova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 738
+420 721 418 768
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 5

sociálně právní ochrana dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Bedřich Kohlenberger

Bedřich Kohlenberger

bedrich.kohlenberger@urad-nepomuk.cz
+420 606 774 664
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 9

městské lesy

Odbor vedení

Stanislava Korbelová

Stanislava Korbelová

pečovatelská služba

Odbor finanční a majetkový

Attila Kovács

Attila Kovács

attila.kovacs@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 717
+420 601 326 964
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 10

informatik

Odbor vedení

Ing. Martina Královcová

martina.kralovcova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 732
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 12

vydávání koordinovaných stanovisek za úsek životního prostředí; ochrana zeleně, ochrana ovzduší, odpady, rybářské lístky

Odbor výstavby a životního prostředí

Bc. Simona Kristová

Bc. Simona Kristová

simona.kristova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 741
+420 725 004 922
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 5

sociálně právní ochrana dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Veronika Nová

Veronika Nová

veronika.nova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 720
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 2

evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování, matrika

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Zdeňka Palacká

Zdeňka Palacká

zdenka.palacka@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 710
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 3

fakturace, účetní

Odbor finanční a majetkový

Ing. Hana Tymlová

Ing. Hana Tymlová

hana.tymlova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 723
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 7

majetek města

Odbor finanční a majetkový

Radka Praizlerová

Radka Praizlerová

radka.praizlerova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 747
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 1

registr vozidel

Odbor dopravy

Roman Rout

Roman Rout

roman.rout@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 748
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 3

registr řidičů

Odbor dopravy

Jana Silovská

Jana Silovská

jana.silovska@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 729
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 8

sekretariát, archiv odboru výstavby a životního prostředí; stavební úřad

Odbor výstavby a životního prostředí

Josef Silovský

Josef Silovský

josef.silovsky@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 761
+420 724 155 464
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 17

investiční technik

Odbor vedení

Eva Staňková, DiS.

Eva Staňková, DiS.

eva.stankova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 739
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 4

sociální práce, sociální kuratela

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Miroslava Suchá

Miroslava Suchá

miroslava.sucha@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 722
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 2

bytové hospodářství

Odbor finanční a majetkový

Ing. Petra Šašková

Ing. Petra Šašková

petra.saskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 580 337
Nám. A. Němejce 126

kulturní a informační centrum

Odbor vedení, Kulturní a informační centrum

Jaroslava Trhlíková

jaroslava.trhlikova@urad-nepomuk.cz
+420 371 591 231
Nádražní 476

městská knihovna

Odbor vedení, Městská knihovna

Petra Mašková

Petra Mašková

sekretariat@urad-nepomuk.cz, petra.maskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 712
Nám. A. Němejce 63, 1. patro

sekretariát starosty

Odbor vedení

Hubert Vaněk

Hubert Vaněk

hubert.vanek@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 751
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 12

ochrana ZPF, lesů a myslivosti, rybářské lístky, odpadové hospodářství

Odbor výstavby a životního prostředí

Lucie Vaňková

Lucie Vaňková

lucie.vankova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 740
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 7

stavební úřad

Odbor výstavby a životního prostředí

Olga Velíšková

Olga Velíšková

olga.veliskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 721
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 14

mzdová účetní

Odbor vedení

Dana Větrovcová

Dana Větrovcová

dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 726
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 8

souhlasy s dělením pozemků; stavební úřad, územní plánování

Odbor výstavby a životního prostředí

Renata Vodičková

Renata Vodičková

pečovatelská služba

Odbor finanční a majetkový

Jaroslava Voráčková

Jaroslava Voráčková

jaroslava.vorackova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 719
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 2

evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování, matrika

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Petra Žáková

petra.zakova@urad-nepomuk.cz
+420 371 591 231
Nádražní 476

městská knihovna

Odbor vedení, Městská knihovna

Mgr. Jana Berkovcová

Mgr. Jana Berkovcová

jana.berkovcova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 742
+420 601 349 293
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 15

vedoucí oddělení školství a volnočasových aktivit, člen komise pro rodinu a seniory

Odbor vedení, Komise pro rodinu a seniory

Petr Windšedl

Petr Windšedl

petr.windsedl@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 745
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 13

odborný referent odboru dopravy, dopravní přestupky

Odbor dopravy

Lucie Horelicová

Lucie Horelicová

lucie.horelicova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 748
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 3

registr řidičů

Odbor dopravy

Tomáš Hora

Tomáš Hora

tomas.hora@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 762
Nám. A. Němejce 63, suterén, kancelář č. 24

odborný referent odboru dopravy, úsekové měření rychlosti

Odbor dopravy

Kateřina Slachová

Kateřina Slachová

katerina.slachova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 757
Nám. A. Němejce 63, suterén, kancelář č. 24

odborný referent odboru dopravy, úsekové měření rychlosti

Odbor dopravy

Bc. Lukáš Mácha

Bc. Lukáš Mácha

lukas.macha@urad-nepomuk.cz
Rodný dům Augustina Němejce

člen komise památkové péče, specialista pro rozvoj Mikroregionu Nepomucko, Referent rozvoje systému veřejné správy

Komise památkové péče, Odbor vedení

Mgr. Radomíra Vaňková

radomira.vankova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 771
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 7

územní plánování; závazná stanoviska z hlediska územního plánování

Odbor výstavby a životního prostředí

Ing. Martina Batovcová

martina.batovcova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 756
+420 725 316 320
nám. Augustina Němejce 63, místnost 21 (suterén)

vedoucí odboru dopravy, silniční hospodářství

Odbor dopravy

Bc. Renáta Kratochvílová

renata.kratochvilova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 753
nám. Augustina Němejce 63

odborný referent odboru dopravy, dopravní přestupky

Odbor dopravy

Veronika Kozáková

veronika.kozakova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 733
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 8

stavební úřad

Odbor výstavby a životního prostředí

Věra Jedličková

posta@urad-nepomuk.cz
371519711
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 1

podatelna, poplatky

Odbor finanční a majetkový

Eva Holá

eva.hola@urad-nepomuk.cz
371 519 763
Nám. A. Němejce 63, suterén, kancelář č. 24

referent odboru dopravy, úsekové měření rychlosti

Odbor dopravy

Miroslava Beníšková

miroslava.beniskova@urad-nepomuk.cz
+ 420 602 584 688
Volnočasové centrum Fénix, Nám. Aug. Němejce 88

garant projektu Do Fénixu s důvěrou

Odbor vedení

Karolína Buriánová

karolina.burianova@urad-nepomuk.cz
+ 420 601 554 804
Volnočasové centrum Fénix, Nám. Aug. Němejce 88

garant projektu Do Fénixu s důvěrou, předseda Komise pro rodinnou a seniorskou politiku

Odbor vedení, Komise pro rodinu a seniory

Bc. Lucie Taušlová DiS.

Bc. Lucie Taušlová DiS.

lucie.tauslova@urad-nepomuk.cz
+420 606 032 010
Nádražní 476 - dům služeb

Městská policie, velitel Městské policie Nepomuk

Odbor vedení

Ing. Ladislav Vrátník

silniční hospodářství

Odbor dopravy

Gabriela Černá

Gabriela Černá

cernagabriela@urad-nepomuk.cz
Nádražní 476 - dům služeb

Městská policie, zástupce velitele Městské policie Nepomuk

Odbor vedení

Michal Šefl

Michal Šefl

seflmichal@urad-nepomuk.cz
+420 602 162 102 (městská policie)
Nádražní 476 - dům služeb

strážník MP Nepomuk

Odbor vedení

Radka Jarolímová

Radka Jarolímová

jarolimovaradka@urad-nepomuk.cz
371 519 754
nám. A.Němejce 63, přízemí, kanc.č. 3

fakturace, účetní

Odbor finanční a majetkový

Dana Vaníková

Dana Vaníková

evidence a vymáhání pohledávek

Odbor finanční a majetkový

Jindřich Martínek

Jindřich Martínek

+420 371 519 750
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 13

obecné přestupky

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Ing. Václava Hofmanová

Ing. Václava Hofmanová

vodní hospodářství a povolování elektrických přípojek

Odbor výstavby a životního prostředí

Ing. Vladimír Kabát

Ing. Vladimír Kabát

vladimir.kabat@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 744
+420 724 373 781

stavební a investiční technik

Odbor vedení

Soubory ke stažení

Adresa úřadu

Městský úřad Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk

Úřední hodiny

Pondělí 08.00 - 11.30 12.00 - 18.00
Středa 08.00 - 11.30 12.00 - 18.00Podatelna otevřena každý den od 08.00

Pracovní doba

Pondělí 07.00 - 18.00
Úterý 07.00 - 15.30
Středa 07.00 - 18.00
Čtvrtek 07.00 - 15.30
Pátek 07.00 - 13.00

Informace o organizaci

IČO 00256986
DIČ CZ00256986
Bankovní spojení 19-725628399/0800

Máte nějaký dotaz? Vyžijte tento kontaktní formulář