MENU

Městský úřad

Úřad obce s rozšířenou působností Nepomuk.

Agenda: matrika, občanské a řidičské průkazy, cestovní pasy, registr vozidel, stavební povolení, živnostenská opravnění, sociální péče, ochrana přírody, památková péče, přestupky a další ...

Kontakty

Ing. Jiří Švec

Ing. Jiří Švec ANO 2011 (bezp.)

starosta@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 714
+420 725 872 966
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 12

starosta

Městské zastupitelstvo, Městská rada, Odbor vedení

Ing. Václav Netušil

Ing. Václav Netušil

tajemnik@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 715
+420 724 064 344
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 13

tajemník městského úřadu

Odbor vedení

Vladimír Vokurka

Vladimír Vokurka ANO 2011 (bezp.)

místostarosta, radní, zastupitel

Městské zastupitelstvo, Městská rada, Odbor vedení

Mgr. Jiří Bešta

Mgr. Jiří Bešta

jiri.besta@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 744
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 14

vedoucí odboru, autoškoly, taxislužby

Odbor dopravy

Ing. Bohumila Rašková

Ing. Bohumila Rašková

bohumila.raskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 749
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 11

vedoucí odboru

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Bc. Jaroslav Samek

Bc. Jaroslav Samek

jaroslav.samek@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 727
+420 776 687 425
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 8

vedoucí odboru, stavební úřad, územní plánování

Odbor výstavby a životního prostředí

Ing. Jaroslav Somolík

Ing. Jaroslav Somolík

jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 735
Nám. A. Němejce 63, suterén, dveře č. 19

vedoucí odboru, pověřený vedoucí odboru finančního, majetkového a školství

Odbor finanční, majetkový a školství, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Ing. Romana Beníšková

Ing. Romana Beníšková

romana.beniskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 754
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 3

účetní

Odbor finanční, majetkový a školství

Ing. Marek Boublík

Ing. Marek Boublík

marek.boublik@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 758
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 13

registr řidičů, silniční hospodářství

Odbor dopravy

Bc. Šárka Boušová

Bc. Šárka Boušová

sarka.bousova@urad-nepomuk.cz
+420 371 591 167
Nám. A. Němejce 126

kulturní a informační centrum, infocentrum, redakce, člen komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu, Odbor vedení, Redakční rada, Kulturní a informační centrum

Mgr. Blanka Čubrová

Mgr. Blanka Čubrová

blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 742
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 15

školství, městské dotační programy

Odbor finanční, majetkový a školství

Petr Gula

Petr Gula

petr.gula@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 728
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 11

živnostenský úřad

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Bc. Petra Brašnová, DiS.

Bc. Petra Brašnová, DiS.

petra.brasnova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 731
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 13

obecné přestupky

Odbor dopravy

Jaroslav Hanzlík

Jaroslav Hanzlík

jaroslav.hanzlik@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 759
+420 721 577 708
Nám. A. Němejce 64, 2.patro, dveře č. 15

krizové řízení

Odbor vedení

Mgr. Marcela Silovská

Mgr. Marcela Silovská

marcela.silovska@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 737
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 6

náhradní rodinná péče, kurátor pro mládež, romský poradce

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Bc. Lenka Holá

Bc. Lenka Holá

lenka.hola@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 725
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 12

vodní hospodářství

Odbor výstavby a životního prostředí

Václav Hora

Václav Hora

vaclav.hora@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 746
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 1

registr vozidel

Odbor dopravy

Tomáš Chouň

Tomáš Chouň

tomas.choun@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 736
+420 722 079 566
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 18

stavební a investiční technik

Odbor vedení

Eva Járová Honsová

Eva Járová Honsová

eva.jarova@urad-nepomuk.cz
+420 371 592 546
Nám. A. Němejce 126

Kulturní a informační centrum, Městské muzeum a galerie Nepomuk, Městská sportovní hala

Odbor vedení, Kulturní a informační centrum

Petra Járová

Petra Járová

petra.jarova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 738
+420 721 418 768
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 5

sociálně právní ochrana dětí, protidrogový koordinátor

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Bedřich Kohlenberger

Bedřich Kohlenberger

bedrich.kohlenberger@urad-nepomuk.cz
+420 606 774 664
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 9

městské lesy

Odbor vedení

Stanislava Korbelová

Stanislava Korbelová

pečovatelská služba

Odbor finanční, majetkový a školství

Attila Kovács

Attila Kovács

attila.kovacs@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 717
+420 601 326 964
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 10

informatik

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Ing. Martina Královcová

martina.kralovcova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 732
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 12

vydávání koordinovaných stanovisek za úsek životního prostředí; ochrana zeleně, ochrana ovzduší, odpady, rybářské lístky

Odbor výstavby a životního prostředí

Bc. Simona Kristová

Bc. Simona Kristová

simona.kristova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 741
+420 725 004 922
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 5

sociálně právní ochrana dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Jitka Musilová

Jitka Musilová

jitka.musilova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 760
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 7

stavební úřad

Odbor výstavby a životního prostředí

Veronika Nová

Veronika Nová

veronika.nova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 720
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 2

evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování, matrika

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Zdeňka Palacká

Zdeňka Palacká

sekretariat@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 712
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 12

sekretariát

Odbor vedení

Ing. Hana Tymlová

Ing. Hana Tymlová

hana.tymlova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 723
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 7

pokladní

Odbor finanční, majetkový a školství

Radka Praizlerová

Radka Praizlerová

radka.praizlerova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 747
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 1

registr vozidel

Odbor dopravy

Mária Rašínová

Mária Rašínová

maria.rasinova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 743
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 8

památková péče, člen komise památkové péče

Komise památkové péče, Odbor vedení

Roman Rout

Roman Rout

roman.rout@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 748
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 3

registr řidičů

Odbor dopravy

Jana Silovská

Jana Silovská

jana.silovska@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 729
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 8

sekretariát, archiv odboru výstavby a životního prostředí; stavební úřad

Odbor výstavby a životního prostředí

Josef Silovský

Josef Silovský

josef.silovsky@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 761
+420 724 155 464
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 17

investiční technik

Odbor vedení

Eva Staňková, DiS.

Eva Staňková, DiS.

eva.stankova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 739
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 4

sociální práce, sociální kuratela, dohody o pěstounské péči

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Miroslava Suchá

Miroslava Suchá

miroslava.sucha@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 722
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 2

bytové hospodářství

Odbor finanční, majetkový a školství

Ing. Petra Šašková

Ing. Petra Šašková

petra.saskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 580 337
Nám. A. Němejce 126

kulturní a informační centrum, člen komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu, Odbor vedení, Kulturní a informační centrum

Alena Šulcová

Alena Šulcová

alena.sulcova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 730
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 7

stavební úřad

Odbor výstavby a životního prostředí

Jaroslava Trhlíková

jaroslava.trhlikova@urad-nepomuk.cz
+420 371 591 231
Nádražní 476

městská knihovna

Odbor vedení, Městská knihovna

Petra Mašková

Petra Mašková

podatelna@urad-nepomuk.cz, petra.maskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 711
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 1

podatelna, poplatky

Odbor finanční, majetkový a školství

Hubert Vaněk

Hubert Vaněk

hubert.vanek@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 751
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 12

ochrana ZPF, lesů a myslivosti, rybářské lístky, odpadové hospodářství

Odbor výstavby a životního prostředí

Lucie Vaňková

Lucie Vaňková

lucie.vankova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 740
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 7

stavební úřad

Odbor výstavby a životního prostředí

Olga Velíšková

Olga Velíšková

olga.veliskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 721
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 14

mzdová účetní

Odbor vedení

Dana Větrovcová

Dana Větrovcová

dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 726
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 8

souhlasy s dělením pozemků; stavební úřad, územní plánování

Odbor výstavby a životního prostředí

Renata Vodičková

Renata Vodičková

dd.nepomuk@iex.cz
+420 371 591 437

pečovatelská služba

Odbor finanční, majetkový a školství

Jaroslava Voráčková

Jaroslava Voráčková

jaroslava.vorackova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 719
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 2

evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování, matrika

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Petra Žáková

petra.zakova@urad-nepomuk.cz
+420 371 591 231
Nádražní 476

městská knihovna

Odbor vedení, Městská knihovna

Bc. Martina Jungerová

Bc. Martina Jungerová

martina.jungerova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 745
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 13

dopravní přestupky

Odbor dopravy

Zuzana Otcová

Zuzana Otcová

zuzana.otcova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 748
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 3

registr řidičů

Odbor dopravy

Tomáš Hora

Tomáš Hora

tomas.hora@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 718
Nám. A. Němejce 64, 1 patro, dveře č. 9

dopravní přestupky

Odbor dopravy

Kateřina Slachová

Kateřina Slachová

katerina.slachova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 770
Nám. A. Němejce 64, 1 patro, dveře č. 9

dopravní přestupky

Odbor dopravy

Mgr. Radomíra Vaňková

radomira.vankova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 771
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 7

územní plánování; závazná stanoviska z hlediska územního plánování

Odbor výstavby a životního prostředí

Lucie Korbová

Lucie Korbová

fenix@urad-nepomuk.cz
+420 606 032 707
Nám. A. Němejce 88

vedoucí centra

Odbor vedení, Volnočasové centrum Fénix

Soubory ke stažení

Poslední aktuality

Zvýšené nebezpečí vzniku požáru

Přidáno: 22. 6. 2017

Městský úřad Nepomuk hledá nového...

Přidáno: 2. 2. 2017

Oznámení Finančního úřadu pro...

Přidáno: 3. 1. 2017

Zapojte se do přípravy nového...

Přidáno: 21. 12. 2016

Adresa úřadu

Městský úřad Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk

Úřední hodiny

Pondělí 08.00 - 11.30 12.00 - 18.00
Středa 08.00 - 11.30 12.00 - 18.00

Odbor dopravy navíc i úterý 08.00 - 11.30

Podatelna otevřena každý den od 08.00

Pracovní doba

Pondělí 07.00 - 18.00
Úterý 07.00 - 15.30
Středa 07.00 - 18.00
Čtvrtek 07.00 - 15.30
Pátek 07.00 - 13.00

Informace o organizaci

IČO 00256986
DIČ CZ00256986
Bankovní spojení 19-725628399/0800

Máte nějaký dotaz? Vyžijte tento kontaktní formulář

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2019, Design by Beneš & Michl.