Přeskočit na obsah
MENU

Městské dotační programy pro rok 2023

Dne 8. prosince schválilo Zastupitelstvo města Nepomuk pravidla pěti městských dotačních programů pro rok 2023. Na tyto programy má Nepomuk v rozpočtu připraveny finanční prostředky ve výši 1 050 000 korun.

 

1.      Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Cílem dotačního programu je podpora smysluplného trávení volného času cílové skupiny. Dotační program je určen na podporu celoročních volnočasových (sportovních, vzdělávacích, kulturních aj.) aktivit pro děti a mládež prostřednictvím organizovaných skupin, které jsou součástí neziskových organizací.

 

Možní žadatelé:

Neziskové organizace působící na území města Nepomuk, které provozují kroužky či oddíly pro děti do 18 let. Počet dětí v jednom kroužku 5–25.

 

Výše dotace:

Celková alokace v dotačním programu: 220 000 Kč

Příspěvek na kroužek dle počtu dětí a celkového počtu podaných žádostí.

 

Termíny dotačního programu:

1. 2. 2023 – 28. 2. 2023 – podávání žádostí o dotace

30. 6. 2023 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace

31. 1. 2024 – konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy

 

Administrátor: Mgr. Jana Berkovcová

telefon: +420 371 519 742, e-mail: jana.berkovcova@urad-nepomuk.cz

 

2.     Podpora kulturních akcí

Cílem dotačního programu je oživení kulturního dění ve městě Nepomuku. Grantový program je určen na podporu kulturních akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve městě Nepomuku.

 

Možní žadatelé:

Fyzické a právnické osoby působící na území města Nepomuk.

Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti.

 

Výše dotace:

2 000 – 20 000 Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 120 000 Kč

 

Termíny dotačního programu:

1. 2. 2023 – 28. 2. 2023 – podávání žádostí o dotace

30. 6. 2023 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace

31. 1. 2024 – konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy

 

Administrátor:

Ing. Petra Šašková

telefon: +420 371 580 337, e-mail: petra.saskova@urad-nepomuk.cz

 

3.      Podpora sportovních akcí

Cílem dotačního programu je rozvoj sportovních aktivit, společenského života a aktivního životního stylu. Dotační program je určen na podporu sportovních akcí, turnajů a soutěží pořádaných ve městě Nepomuku a jeho nejbližším okolí.

 

Možní žadatelé:

Nestátní neziskové organizace a další právnické osoby se sídlem na území města Nepomuku.

Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti.

 

Výše dotace:

2 000 – 20 000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 120 000 Kč

 

Termíny dotačního programu:

1. 2. 2023 – 28. 2. 2023 – podávání žádostí o dotace

30. 6. 2023 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace

31. 1. 2024 – konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy

 

Administrátor:

Mgr. Jana Berkovcová

telefon: +420 371 519 742, e-mail: jana.berkovcova@urad-nepomuk.cz

 

4.      Podpora činnosti neziskových organizací

Cílem dotačního programu je rozvoj místního spolkového života a občanské společnosti. Program je proto určen na podporu činnosti spolků a dalších nestátních neziskových organizací působících ve městě Nepomuku.

 

Možní žadatelé:

Neziskové organizace působící na území města Nepomuk.

Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše dvě žádosti.

 

Výše dotace:

2 000 – 45 000 Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 340 000 Kč

 

Termíny dotačního programu:

1. 2. 2023 – 28. 2. 2023 – podávání žádostí o dotace

30. 6. 2023 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace

31. 1. 2024 – konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy

 

Administrátor:

Ing. Jaroslav Somolík

telefon: +420 371 519 735, e-mail: jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz

 

5.      Obnova historického jádra města Nepomuku

Cílem programu je podpora obnovy a oprav domů a dalších budov (neprohlášených za kulturní památky) ležících na území historického jádra města s důrazem na zachování či obnovu historického vzhledu dotčených objektů a tradičního rázu sídla.

 

Možní žadatelé:

Žadateli mohou být fyzické osoby vlastnící nemovitost ležící na území historického jádra města Nepomuku.

 

Výše dotace:

20 000 – 100 000 Kč. Maximálně 60 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 250 000 Kč

 

Termíny dotačního programu:

1. 3. 2023 – 31. 3. 2023 – podávání žádostí o dotace

30. 6. 2023 mezní termín pro konečné rozhodnutí o přidělení dotace

01. 9. 2023 konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly

17. 11. 2023 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady

 

Administrátor:

Eva Járová Honsová

telefon: +420 371 519 743, e-mail: eva.jarova@urad-nepomuk.cz

 

Podrobnější informace k jednotlivým městským dotačním programům na rok 2023 budou zveřejněny na webových stránkách města Nepomuk (urad.nepomuk.cz/mestsky-urad/mestske-dotacni-programy)

 

Jaroslav Somolík,

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, pověřený vedoucí odboru finančního a majetkového Městského úřadu Nepomuk