Přeskočit na obsah
MENU

Městské dotační programy pro rok 2023

Program Obnova historického jádra města Nepomuku běží do 31. 3. 2023.


Dne 8. prosince schválilo Zastupitelstvo města Nepomuk pravidla pěti městských dotačních programů pro rok 2023. Na tyto programy má Nepomuk v rozpočtu připraveny finanční prostředky ve výši 1 050 000 korun.

 

1.      Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Cílem dotačního programu je podpora smysluplného trávení volného času cílové skupiny. Dotační program je určen na podporu celoročních volnočasových (sportovních, vzdělávacích, kulturních aj.) aktivit pro děti a mládež prostřednictvím organizovaných skupin, které jsou součástí neziskových organizací.

 

Možní žadatelé:

Neziskové organizace působící na území města Nepomuk, které provozují kroužky či oddíly pro děti do 18 let. Počet dětí v jednom kroužku 5–25.

 

Výše dotace:

Celková alokace v dotačním programu: 220 000 Kč

Příspěvek na kroužek dle počtu dětí a celkového počtu podaných žádostí.

 

Termíny dotačního programu:

1. 2. 2023 – 28. 2. 2023 – podávání žádostí o dotace

30. 6. 2023 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace

31. 1. 2024 – konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy

 

Administrátor: Mgr. Jana Berkovcová

telefon: +420 371 519 742, e-mail: jana.berkovcova@urad-nepomuk.cz

 

2.     Podpora kulturních akcí

Cílem dotačního programu je oživení kulturního dění ve městě Nepomuku. Grantový program je určen na podporu kulturních akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve městě Nepomuku.

 

Možní žadatelé:

Fyzické a právnické osoby působící na území města Nepomuk.

Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti.

 

Výše dotace:

2 000 – 20 000 Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 120 000 Kč

 

Termíny dotačního programu:

1. 2. 2023 – 28. 2. 2023 – podávání žádostí o dotace

30. 6. 2023 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace

31. 1. 2024 – konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy

 

Administrátor:

Ing. Petra Šašková

telefon: +420 371 580 337, e-mail: petra.saskova@urad-nepomuk.cz

 

3.      Podpora sportovních akcí

Cílem dotačního programu je rozvoj sportovních aktivit, společenského života a aktivního životního stylu. Dotační program je určen na podporu sportovních akcí, turnajů a soutěží pořádaných ve městě Nepomuku a jeho nejbližším okolí.

 

Možní žadatelé:

Nestátní neziskové organizace a další právnické osoby se sídlem na území města Nepomuku.

Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti.

 

Výše dotace:

2 000 – 20 000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 120 000 Kč

 

Termíny dotačního programu:

1. 2. 2023 – 28. 2. 2023 – podávání žádostí o dotace

30. 6. 2023 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace

31. 1. 2024 – konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy

 

Administrátor:

Mgr. Jana Berkovcová

telefon: +420 371 519 742, e-mail: jana.berkovcova@urad-nepomuk.cz

 

4.      Podpora činnosti neziskových organizací

Cílem dotačního programu je rozvoj místního spolkového života a občanské společnosti. Program je proto určen na podporu činnosti spolků a dalších nestátních neziskových organizací působících ve městě Nepomuku.

 

Možní žadatelé:

Neziskové organizace působící na území města Nepomuk.

Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše dvě žádosti.

 

Výše dotace:

2 000 – 45 000 Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 340 000 Kč

 

Termíny dotačního programu:

1. 2. 2023 – 28. 2. 2023 – podávání žádostí o dotace

30. 6. 2023 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace

31. 1. 2024 – konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy

 

Administrátor:

Ing. Jaroslav Somolík

telefon: +420 371 519 735, e-mail: jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz

 

5.      Obnova historického jádra města Nepomuku

Cílem programu je podpora obnovy a oprav domů a dalších budov (neprohlášených za kulturní památky) ležících na území historického jádra města s důrazem na zachování či obnovu historického vzhledu dotčených objektů a tradičního rázu sídla.

 

Možní žadatelé:

Žadateli mohou být fyzické osoby vlastnící nemovitost ležící na území historického jádra města Nepomuku.

 

Výše dotace:

20 000 – 100 000 Kč. Maximálně 60 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 250 000 Kč

 

Termíny dotačního programu:

1. 3. 2023 – 31. 3. 2023 – podávání žádostí o dotace

30. 6. 2023 mezní termín pro konečné rozhodnutí o přidělení dotace

01. 9. 2023 konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly

17. 11. 2023 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady

 

Administrátor:

Eva Járová Honsová

telefon: +420 371 519 743, e-mail: eva.jarova@urad-nepomuk.cz

 

Podrobnější informace k jednotlivým městským dotačním programům na rok 2023 budou zveřejněny na webových stránkách města Nepomuk (urad.nepomuk.cz/mestsky-urad/mestske-dotacni-programy)

 

Jaroslav Somolík,

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, pověřený vedoucí odboru finančního a majetkového Městského úřadu Nepomuk