Přeskočit na obsah
MENU

Město zřídí vlastní policii + reportáž

Na zastupitelstvu dne 16. září 2021 bylo schváleno na návrh starosty města Nepomuk vydat na základě ust.§ 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o zřízení městské policie v Nepomuku a zároveň zřídit městskou policii v Nepomuku ke dni 1. 1. 2022.

Sídlo policie bude v budově služeb (knihovna), zároveň bylo do plánu investic zařazeno pořízení automobilu do ceny 500 tisíc korun. Provoz budou zajišťovat 2 - 3 policisté a roční náklady jsou odhadovány na zhruba 1,5 milionu korun. Část této částky by měla být vybrána např. na pokutách či průjezdném radaru.

Zároveň byla přijata Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 „ O zákazu používání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství“ (centrum města, nádraží vč. okolí ve Dvorci, parky a hřiště) a projednáván nový kamerový systém, který má město rovněž v plánu pořídit.

Cílem je zejména snížit kriminalitu, drobné přestupky ve městě (např. parkování), zajištění bezpečnosti obyvatel vč. dětí (např. u ZŠ), odchyt zatoulaných psů i regulovat pohyb a činnost nepřizpůsobivých obyvatel.

Reportáž plzeňského rozhlasu