MENU

Město vysadilo alej u Dvoreckého rybníka

Během podzimu došlo k výsadbě stromů podél cesty na pozemku 314/15 v katastrálním území Dvorec v majetku města Nepomuk. V rámci projektu bylo vysazeno 12 stromů javor babyka. Nové stromořadí podél cesty k průmyslové zóně a sběrnému dvoru města Nepomuk vhodně odděluje volnou krajinu od průmyslové zóny. Projekt zároveň přispěl ke zlepšení životního prostředí - zejména v rozšíření ploch vzrostlé zeleně v dané části města. Akce byla realizována městem Nepomuk za finanční podpory Plzeňského kraje. Dotace činila 40 000 Kč, celkové náklady 45 040 Kč.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2021, Design by Beneš & Michl.