Přeskočit na obsah
MENU

Konference "24 hodin s J. F. Smetanou"

Vážení příznivci astronomie a historie,
 
přijměte pozvání na odbornou konferenci „24 hodin s J. F. Smetanou" v termínu 8. až 9. 3. 2019, která si klade za cíl přiblížit veřejnosti významnou obrozeneckou osobnost Plzně, rodáka ze Svinišťan u České Skalice, člena premonstrátského řádu z Teplé a autora česky psaných učebnic silozpytu (fyziky), dějepisu a astronomie.
 
Konferenci pořádá Fakulta pedagogická ZČU v Plzni společně se Západočeskou pobočkou České astronomické společnosti, Plzeňskou filharmonií, Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje a dalšími partnery. Na konferenci je přihlášeno 12 příspěvků, které přiblíží dílo a dobu Josefa Františka Smetany, bratrance Bedřicha Smetany a autora první česky psané publikace o astronomii Základowé hwězdoslowi čili astronomie, která vyšla v Plzni roku 1837.
 

Bližší informace na webových stránkách konference https://kof.zcu.cz/ak/smetana/2019

Fotografie z předchozího ročníku: https://www.astro.zcu.cz/cs/clanky/clanek/320/

Publikace Základowé hwězdoslowi čili astronomie: http://astronomia.zcu.cz/astronomove/smetana/2525-zakladove-hvezdoslovi-cili-astronomie

Mezní termín přihlášek: 3. 3. 2019

Josef Jíra, Západočeská pobočka ČAS