MENU

Konference GEOMED na Arciděkanství

Ve dnech 3. - 4. května 2018 se v prostorách Arciděkanství Nepomuk uskutečnila mezinárodní konference GEOMED, jejímž tématem byla nejen léčivá síla přírody, ale i síla lidského porozumění.

Již 15. rokem probíhá v jižních Čechách a v Plzeňském a Karlovarském kraji úspěšný projekt GEOMED - geograficko-geologické medicinské souvislosti. Jde o výzkum léčivé síly přírody, přírodních produktů (rašelina, slatina, minerální vody, lesní vzduch/klima, potraviny s obsahem fytoalexinů - zdraví ochraňujících látek.) Každým rokem se kromě léčivé síly přírody, které bývá věnován první den symposia, účastníci následně zamýšlejí i na důležitým psychosomatickým vlivem mezilidských vztahů. Pro letošní rok zvolili organizátoři jako místo konání Nepomuk, v neposlední řadě jistě proto, že po prvním dnu, který byl věnován léčivé síle lesního vzduchu ve formě přirozených inhalací, následoval druhý den, věnovaný otázkám usmíření a odpouštění ve veřejném i osobním životě obecně, a v politice zvláště. Zde jsou dvě významné osobnosti, a sice sv. Jan Nepomucký, a Aldo Moro, právě před 40 lety zavražděný významný italský státník a politik, příklad osobního nasazení, které necouvlo ani před hrozbou vlastní smrti.

V prvním dni symposia, v krásné konferenční místnosti Arciděkanství v Nepomuku, ve čtvrtek 3. 5., se referenti a diskutující soustředili na problematiku přirozených inhalací lesního vzduchu, jak při klidových procházkách, tak v závislosti na cvičení. Hlavními referáty byla sdělení autorů: prim. MUDr Zuzana Liptáková (Plicní léčebna, Nemocnice České Budějovice), doc. MUDr Petr Petr, Ph.D., (Pracoviště klinické farmakologie tamtéž), Ing. Jan Zasadil (Jihočeské katolické lesy s.r.o.). K otázce zdravotního významu lesních plodů zpracovaly podrobný referát kolegyně z Pracoviště klinické farmakologie Č. Budějovice Mgr. Hana Kalová a Bc. Brigita Janečková. Jednání moderoval MUDr. Miroslav Verner, ředitel Centrálních laboratoří Nemocnice České Budějovice a. s. Spolu s prim. MUDr Davidem Suchým, přednostou oddělení Klinické Farmakologie z FN Plzeň, se pak zapojili do dlouhé a podrobné odborné diskuse.

V pátek 4. 5. se účastníci rozšířili o odborníky z oblasti společenskovědní a religionistické. Jiří Pavel Pešek (Evropské centrum sakrálního umění) referoval o sv. Janu Nepomuckém. Doktor Zdeněk Mareš, Th.D., děkan kapituly katedrálního chrámu sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, přednesl referát o výjimečné osobnosti, kterou je a dodnes zůstává, navzdory násilné smrti, Aldo Moro. Tento příspěvek byl i pro zasvěcené objevný zejména podrobným náhledem na počátky a kořeny jeho politické činnosti ve FUCI (Federazione Universitaria Catolica Italiana), s důrazem na profil praktikujícího katolíka, žáka Mons. Montiniho (papež Pavel VI.). Na toto sdělení navázala paní Monika Pilloni, politická korespondentka z Padovy v Itálii. Překvapila všechny účastníky prezentací nové knihy o životě a osudu A. Mora. Její autoři zvolili pro tento námět jistě méně obvyklou formu komiksu, se zřejmým cílem přiblížit „Případ Aldo Moro“ (jak se kniha jmenuje) i nejmladším čtenářům. Profesor PH Moeller z Kapského města měl poté přednášku na palčivé téma „Usmíření v politice, zkušenost Jihoafrické republiky“. Posluchači měli to privilegium, že s koreferátem objasňujícím i globální souvislosti vystoupila paní prof. Vladimíra Dvořáková, významný český politolog, známá i té nejširší veřejnosti jako předsedkyně Akreditační komise. Symposium poctila návštěvou také Její Excelence velvyslankyně Jihoafrické republiky v ČR, paní NR Mosholi, a chargé d´affaires, pan Johan Oberholzer.

Naše srdečné poděkování patří P. Ing. Jiřímu Špiříkovi za poskytnutí zázemí pro konferenci na Arciděkanství, za vytvoření přátelské atmosféry a všestrannou péči paní Haně Černohousové a Kateřině Dobrovolné ze Svatojánského muzea. Panu místostarostovi Nepomuku, PhDr. Pavlu Kroupovi, děkujeme za milé přivítání ve městě, za dar pro Její Excelenci i za účast na konferenci. V neposlední řadě patří náš dík Restaurantu U Zeleného stromu za přípravu lahodného pohoštění.

Text: doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., Pracoviště klinické farmakologie Nemocnice České Budějovice (redakčně upraveno).

Foto: Bc. Hana Černohousová, Svatojánské muzeum.

Fotogalerie

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.