MENU

Konference Genius Loci v Přešticích

Program konference Hrad Skála v minulosti a dnes je uveden na následujících řádcích.

  

PONDĚLÍ 24. 9. 2018, MALÝ SÁL KKC Přeštice (čp. 311 na náměstí)

PREZENTACE (9:00–10:00)

prezentace, zaplacení konferenčního poplatku 

JEDNÁNÍ KONFERENCE, OBĚD, 3x 15 min. coffee break, VEČEŘE (10:00–18:40)

10:00 –10:15 Uvítací proslovy

PhDr. Marta Ulrychová, PhD. (Genius loci českého jihozápadu)

Mgr. Michal Tejček (Dům historie Přešticka, Spolek pro záchranu historických památek Přešticka)

Mgr. Karel Naxera, starosta města Přeštice

1. BLOK (10:15–11:35)

Hrad Skála a jeho majitelé

– Michal Tejček: „Rod Drslaviců erbu polotrojříčí“

– Jiří Jánský: „Vývoj znaku a predikátu pánů Švihovských z Rýzmberka a ze Skály“

Skála z hlediska přírodovědného

– Martin Lang: „Buližníkové elevace v naší krajině jako predisposice opevněných sídel i míst posvátných“

Hrad Skála z hlediska archeologie

– Tomáš Mařík: „Dosavadní archeologické poznání areálu hradu Skála“

PŘEDPŘESTÁVKOVÁ DISKUZE (11:35–11:45)

OBĚD (12:00–13:00)

2. BLOK (13:00–14:20)

Hrad Skála ikonografie

– Magdalena Nespěšná: „Zobrazování reálných staveb v malířství raného novověku v českých zemích a jejich evropský kontext“

– Luděk Krčmář: „Hrad Skála na historických kolorovaných diapozitivech“ 

– Drahomíra Valentová: „Ikonografie hradu Skála ze sbírek DHP“

Hrad Skála z hlediska kastelologie

– Ondřej Kolář: „August Sedláček na Skále“

PŘEDPŘESTÁVKOVÁ DISKUZE (14:20–14:30)

PŘESTÁVKA (14:30–14:45)

3. BLOK (14:45–16:25)

– František Gabriel – Lucie Kursová: „Typové zařazení hradu Skála u Přeštic“

– Tomáš Mařík: „Možný vývoj a podoba hradu Skála ve světle nejnovějších zjištění“

Památková péče, dobrovolnické aktivity a obnova hradů

– Livy Zájedová: „Památka Raadi a památková péče v Estonsku“

– Vlastislav Sieger: „Skála: hrad, který se nám stále více ztrácí před očima“

– Tomáš Karel: „Konzervace zříceniny hradu Skála z pohledu památkové péče“

PŘEDPŘESTÁVKOVÁ DISKUZE (16:25–16:35)

PŘESTÁVKA (16:35–16:50)

4. BLOK (16:50–18:30)

Hrad Skála a dějiny středověkého vojenství

– Milan Novobilský: „Těžké palné obléhací zbraně středověku na dobových iluminacích“

– Jan Biederman: „Palné zbraně a munice v 15. století – zamyšlení nad dobovými tendencemi k inovacím“ 

– Petr Kastl: „Hrady loupeživé šlechty dobité hotovostí českých královských měst. Pušperk u Poleně a Janovice nad Úhlavou“

Pověsti, tradice

– Ladislava Lederbuchová: „Staré pověsti v novém podání. Hrady Skála a Rýzmberk jako témata autorských pověstí Zdeňka Šmída“

– Věra Kokošková: „SKÁLA – hrad, ale také zpěvácký spolek“

ZÁVĚREČNÁ DISKUZE (18:30–18:40) 

VEČEŘE

KONCERT - Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích (20:00) - koncert duchovní hudby (Brixi, Haydn, Koželuch, Bassani, Legrenzi a další), hraje Komorní ansámbl Plzeň, řídí Vít Aschenbrenner

 

ÚTERÝ 25. 9. 2018

DOPOLEDNE, PŘEŠTICE (9:00–12:00); zavazadla možno ponechat v Domě historie Přešticka, Třebízského 24 Přeštice

– komentovaná prohlídka výstavy Blíže ke Skále, blíže v Domě historie Přešticka (9:00–10:00)

– prohlídka národní kulturní památky chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích (10:00–11:00)

– návštěva místního hřbitova, hrobka J. Hlávky atd. (11:00–11:30) 

OBĚD (12:00–13:00) 

ODPOLEDNE, BUS (13:00–16:00)

– kostel sv. Ambrože na Vícově (13:15–14:00)

– zámek Josefa Hlávky v Lužanech (14:30–15:30)

 UKONČENÍ KONFERENCE, DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA (16:00–16:30) 

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.