Přeskočit na obsah
MENU

Kam odevzdávat komunální odpad

Tříděný odpad
Papír – modré kontejnery rozmístěné po městě, sběrný dvůr, sběrna Kovošrot Nepomuk.
Sklo – zelené a bílé kontejnery rozmístěné po městě (oba typy na bílé i barevné sklo), sběrný dvůr.
Plasty – žluté kontejnery rozmístěné po městě, sběrný dvůr a také pravidelný měsíční svoz pytlovaných plastů z domácností – vždy první sobotní ráno v měsíci (od 6:00 hodin ráno).
Do plastu patří i nápojové kartony. Svoz plastů z kontejnerů každých 14 dní každý lichý pátek.
Použité rostlinné oleje a tuky – kontejnery se nacházejí: na náměstí A. Němejce v prostoru se zvony na tříděný odpad u městských záchodů, na sídlišti Na Vinici I u výdejního boxu Zásilkovny, v Nádražní ulici naproti potravinám U Stodoly, před autobusovou točnou u ZŠ, na sídlišti Na Vinici III u kontejnerů u kotelny, Na Daníčkách (u č. p. 594), ve Dvorci v ulici U Trati vedle komunitního domu, u studny naproti zelenině. Tuky a oleje dávejte do kontejneru v PET lahvích.
• Bioodpad – biologicky rozložitelné odpady (shrabané listí, posekaná tráva, zbytky z kuchyně, znečištěný papír…). Doporučujeme občanům, kteří mají tu možnost, kompostovat na vlastní zahradě či v komunitním kompostéru (jak na to: www.kompostuj.cz). Jedná se o nejekologičtější a nejekonomičtější způsob nakládání s tímto odpadem. V Družstevní ulici je umístěn kontejner na bioodpad určený zejména pro okolní bytovky. Tento typ odpadu je možné odevzdávat také do sběrného dvora
• Kovové odpady, šrot – drobné kovové odpady (konzervy, zátky od piva...) je možné dávat do plastů, vytřídí je třídicí linka. Dále je možnost odevzdat tento typ odpadu do sběrného dvora či výkupem kovošrotu: Kovošrot Nepomuk – sběrna Dvorec, Ekošrot Plzeň – sběrna Dvorec.
• Elektrospotřebiče – ledničky, sporáky, pračky, televize, počítače, mobily, zářivky, svítidla a další elektronika – sběrný dvůr, prodejny elektro (zpětný odběr).
• Oděvy, čisté textilie – kontejnery Diakonie na náměstí A. Němejce vedle WC, ve sběrném dvoře a Na Daníčkách (u č. p. 642). Do tohoto kontejneru je možné umístit i hračky, obuv, tašky, knihy. Zároveň slouží pro zasílání a vyzvedávání balíků (textil-eco.cz a www.penguinbox.cz).
• Nebezpečný odpad – barvy, chemikálie, aj. – sběrný dvůr.
• Velkoobjemový odpad – nábytek atp. – sběrný dvůr. Dále si občané města Nepomuk mohou objednat kontejner od městských Technických služeb – vytříděný odpad 500 Kč/kontejner, nevytříděný – přistavení kontejneru pouze po dohodě. Tel. 606 064 933.
• Stavební suť – sběrný dvůr, svoz Technickými službami – přistavení kontejneru pouze po dohodě. Tel. 606 064 933.
Knihy – kontejner na knihy je umístěn na sběrném dvoře – je možné knihy dovézt i odvézt. Jak třídit odpady na: www.jaktridit.cz
Směsný komunální odpad
• Tuhý komunální odpad – popelnice a kontejnery po městě – svoz jednou za 7 nebo 14 dní (sudý týden) – podle typu zástavby (středa, pátek). Svozový kalendář odpadu (platný i v dalších letech): www.nepomuk.cz/obcan/svozovy-kalendar-odpadu

Do Sběrného dvora odpadů města mohou všichni občané města a majitelé nemovitostí, kteří zde platí poplatek za likvidaci odpadu, odevzdat veškerý roztříděný odpad vyprodukovaný v domácnosti (včetně odpadu nebezpečného). Každému, kdo prokáže obsluze předložením osobního dokladu trvalé bydliště v našem městě nebo předloží potvrzení o zaplacení poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu (tzv. za popelnici), bude služba poskytnuta zdarma. Sběrný dvůr mohou, po prokázání osobním dokladem, zdarma využívat také občané obcí, které mají s městem Nepomuk uzavřenou smlouvu o spolupráci při využití sběrného dvora odpadů (aktuálně: Čmelíny, Měcholupy, Mohelnice, Tojice, Třebčice a Životice). V jiných případech zaplatí každý na místě za zvážený odpad (dle druhu) podle platného ceníku.
Upozornění: Při příjmu eternitu do sběrného dvora musí být tento materiál zabalen v igelitovém pytli nebo ve strečové fólii! Kontaktní osoba pro odpadové hospodářství na městském úřadě:

Hubert Vaněk, e-mail: hubert.vanek@urad-nepomuk.cz,
tel. (+420) 371 519 751
Kontaktní osoba pro objednání a přistavení kontejnerů na odpad:
Jiří Hulec, e-mail: info.ts@urad-nepomuk.cz
Děkujeme, že třídíte odpad a udržujete pořádek
a čistotu na sběrných místech.

Sběrný dvůr odpadů města Nepomuk
Vlastník: Město Nepomuk
Telefon: (+420) 720 942 808
Průmyslová ulice ve Dvorci (pod bývalou mlékárnou)
obsluha dvora: Zuzana Denková