Přeskočit na obsah
MENU

Jarní pouť a setkání se zástupci partnerských měst

Srdečně zveme na jarní pouť a setkání se zástupci partnerských měst. Akce se koná u příležitosti 625. výročí mučednické smrti svatého Jana Nepomuckého.

Sobota 17. 3. 2018

Tradiční velikonoční trh na náměstí A. Němejce od 8 do 12 h.

Svatojánské muzeum na Přesanickém náměstí bude v tento den otevřeno od 9 do 17 h. Pro zájemce se konají komentované prohlídky.

17:00 - koncert ke sv. Janu Nepomuckému v kostele sv. Jakuba (Přesanické náměstí)

Vladimír Roubal (ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze) – varhany a Jan Verner - trubka

Zazní skladby od J. S. Bacha, A. Dvořáka, J. F. Dandrieho, F. J. Segera, T. Albinoniho, G. P. Telemanna a dalších. Vstupné dobrovolné.

Neděle 18. 3. 2018

10:00 - svatojánské procesí od Arciděkanství Nepomuk do kostela sv. Jana Nepomuckého

10:30 - poutní mše svatá u sv. Jana Nepomuckého s biskupem Pavlem Posádem

Fotogalerie