Přeskočit na obsah
MENU

Investiční akce - září 2023

Září bude dost stěžejním měsícem pro investiční akce města. Na jedné straně čekáme na rozhodnutí o přidělení dotací na komunikace – ulice U Potoka, Za Výtopnou, cestu u hřbitova a cyklostezku od náměstí k milníku na Borku, na druhé straně potřebujeme, aby zastupitelstvo na zasedání 12. září některé akce vyřadilo a nové schválilo. Momentálně je v běhu administrativa k dotaci na nové vrty, bude se také řešit workoutové hřiště, které plánujeme na školním hřišti za brankou směrem k Sokolovně. Soutěž, která byla vypsána na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci sportovní haly, dopadla poněkud neočekávaně – přihlásili se pouze dva zájemci, kteří podali ceny 5,6 a 6,6 milionu korun, což je pro vedení města těžko akceptovatelné. Prověřujeme nyní možnost rozvolnění podmínek a vyhlášení druhého kola. Jelikož jsme obdrželi dotaci od Plzeňského kraje na objekty, které nejsou kulturními památkami, chceme ji využít na opravu fasády a výměnu oken na budově radnice – č. p. 63. Dále probíhá rekonstrukce kotelny v budově úřadu práce –
č. p. 72, která se musí stihnout do zahájení topné sezóny. Soutěž na instalaci kamerového systému vyhrála plzeňská firma SUPTel a. s., která by měla v průběhu září zahájit realizaci. Vše by mělo být hotovo do konce roku. Další dotace jsme obdrželi od Plzeňského kraje a Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje na požární přívěs pro hašení, o ty jsme žádali pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Nepomuk. Tyto dvě dotace pokryjí většinu nákladů. Pro občany zatím méně viditelnou, ale o to více do budoucna přínosnou, je akce s tajemným názvem E-government, což pro čtenáře přeložím jako digitalizaci a elektronickou optimalizaci úřadu. Asi takhle: až to vše bude, tak si většinu věcí vyřídíte z domova, aniž na ten úřad budete muset chodit. Od státu jsme na to dostali přes deset milionů korun z Evropských fondů, tak je třeba se přiblížit Evropě. Mezi nové investice chceme zařadit opravu terasy před budovou radnice „B“ a plánujeme přidat před ni spojovací chodník v bezbariérovém pojetí. Tím se opět opraví kousíček náměstí.
Pokud chcete být více v centru dění, přijďte na veřejné zasedání zastupitelstva.


Vladimír Vokurka, starosta Nepomuku
Zdroj: Nepomucké noviny, září2023