Přeskočit na obsah
MENU

Investiční akce - únor 2024

Zimní počasí stavbám nepřeje, to ale neznamená, že se neděje nic.
• Cyklostezka: Bylo vypsáno otevřené výběrové řízení, ke kterému se 29. ledna, po uzávěrce novin, konal dotazovací den pro uchazeče. Tento den byla zorganizována prohlídka trasy a potenciální zhotovitelé měli šanci pokládat dotazy. Také probíhá jednání o směně pozemků s AMK Nepomuk a ÚAMK. Veškeré kroky okolo vyrovnání pozemků chceme dotáhnout do březnového zastupitelstva.
• Opravy komunikací: Vzhledem k povětrnostním podmínkám jsou akce pozastaveny a práce na ulicích U Potoka a Za Výtopnou začnou, až počasí dovolí.
• Rozšíření sběrného dvora: Tento měsíc podáváme žádost o dotaci. Vehementně se pracovalo na dokumentaci, stavebním povolení atd. Uvidíme, jak uspějeme.
S rozšířením sběrného dvora souvisí celá řada změn v odpadovém hospodářství ve prospěch našich obyvatel.
• Městská knihovna: Museli jsme vypsat otevřené výběrové řízení, jelikož do prvního kola se nám přihlásil pouze jeden uchazeč, což pro dotaci nestačí.
• Rozšíření KIC: Budova, ve které je Informační centrum a Městské muzeum, by měla projít další úpravou. Součástí projektu by měla být nová střecha na této části domu a výtah, který by bezbariérově zpřístupnil celou budovu včetně podkroví. Dokončuje se projektová dokumentace a budeme žádat o dotaci. Akce bude rozložena do dvou let.

Vladimír Vokurka, starosta Nepomuku
Zdroj: Nepomucké noviny, únor 2024