Přeskočit na obsah
MENU

Investiční akce - říjen 2023

Dostali jsme se do posledního čtvrtletí a máme tedy s ohledem na počasí jen krátkou dobu na venkovní investice. Vzhledem k tomu, že máme na spoustu akcí zažádáno o dotaci, je celkem smutné, že termíny pro podání jsou přísně dané, ale s vyhodnocením to na ministerstvu nezvládají. Tím, že obce tušily jednu z posledních šancí o nějaké lepší přispění, doslova zavalily Ministerstvo pro místní rozvoj žádostmi. Tento skluz má za následek, že nevíme, zda stihneme ještě letos vysoutěžit a realizovat opravy komunikací, cyklostezku atd.
To znamená, že jsme udělali nějaké přesuny v rozpočtu a zavedli několik nových akcí. Co rozhodně chceme stihnout do adventu, je oprava terasy před budovou „B“ a chodník před oběma budovami Městského úřadu. Další investicí je oprava fasády radnice, spojená s výměnou oken, která mají přinést úsporu energie. Krajská dotace byla již přiznána a činí 900 tisíc korun, což tvoří téměř polovinu celkové částky. Soutěž o nejvhodnějšího zhotovitele vyhrála firma Stucco TM – Město Touškov s.r.o. V letošním roce začne výrobou a montáží nových špaletových oken a na jaře dojde na fasádu, aby se předešlo možným nepříjemnostem s počasím a tím se neprodražil nájem za lešení. Nově byla zavedena investice „Nákup víceúčelového traktoru (malotraktoru) s příslušenstvím pro zimní a letní údržbu města“. Na tuto akci bylo zahájeno výběrové řízení. Po dvaceti letech také nahradíme dosluhující automobil Škoda Octavia novým vozem, na který jsme poptali průzkum trhu a připravujeme výběrové řízení. Máme za sebou první jednání s panem doktorem Väterem ohledně zbudování parkoviště na jeho pozemku. Nyní čekáme na odsouhlasení smlouvy, aby bylo možno zahájit další kroky. V tomto směru jsem rád, že mohu konstatovat, že nový zaměstnanec úřadu Ing. Vladimír Kabát nám během velice krátké doby dokázal zpracovat návrhy řešení posílení a legalizace parkování v sídlišti. Také tam jsou možné směry investic
do konce roku nebo v brzké budoucnosti. Pracujeme na přístavbě ZŠ a MŠ, vstoupili jsme do jednání s vedením Otavských strojíren ohledně rozšíření sběrného dvora a možného využití bývalých mlékárenských studen v jejich majetku. Práce na nových akcích i opravách je hodně, ale chceme v investicích pokračovat co nejefektivněji.

Vladimír Vokurka, starosta Nepomuku
Zdroj: Nepomucké noviny, říjen 2023