Přeskočit na obsah
MENU

Investiční akce - květen 2024

• Rekonstrukce radniční budovy „A“: Jistě jste zaznamenali, že budova radnice prochází údržbou. Po výměně oken přišla na řadu fasáda, na tyto dvě akce jsme dostali příspěvek od Plzeňského kraje, ale obnovou prochází i kancelář starosty a sekretariát. Práce uvnitř by měly být dokončeny do konce dubna, aby se stihl nastěhovat nábytek do oslav 4. května. Také lešení na fasádě by mělo zmizet do tohoto termínu. Případné dodělávky a doplnění prvků, které časem z původní výzdoby zmizely, přijde na řadu nejspíše po pouti.
• Cyklostezka: Koncem dubna dojde k předání staveniště a odladění harmonogramu prací (bohužel po uzávěrce tohoto čísla novin). Zásadní je, že začneme novým mostkem na Daníčky. Více v příštím čísle. Hotovo by mělo být do konce roku.
• Přístavba ZŠ: V současnosti je vyhlášeno výběrové řízení a pro zájemce se konaly prohlídkové dny k doplnění informací. Výběr zhotovitele bude schvalován po vyhodnocení na zasedání Rady města Nepomuk 8. května.
• Dětské skupiny: Uvažujeme o nové moderní dvoupodlažní budově v areálu mateřské školy, která by měla mít dvě třídy s kapacitou do dvanácti dětí. Zatím intenzivně projednáváme podmínky dotace a projektujeme. Podání žádosti o dotaci je možné do konce tohoto roku a hotovo musí být zhruba za rok a půl od podání. Máme podané žádosti o dotaci na Rozšíření sběrného dvoru a Rozšíření infocentra, tady čekáme na vyhodnocení.

Vzhledem k rozsahu prací na opravách bytového domu v ulici J. Kubíka připravujeme podklady pro výběrová řízení.

Vladimír Vokurka, 
starosta Nepomuku

Zdroj: Nepomucké noviny - květen 2024