Přeskočit na obsah
MENU

Elektronizace služeb pro občany

Veřejné dokumenty

Plakát (pdf, 186,43 kB)

Vzhledem k tomu, že stát na územní samosprávy přenáší stále více a více povinností, změny ve způsobu zpracovávání všech běžných agend a žádostí občanů se dotknou celkového nastavení funkčních systémů i na Městském úřadě v Nepomuku. Znamená to přizpůsobit se dnešní zrychlené době, nenechat si ujet vlak. Úřad proto musí investovat finanční zdroje i do elektronizace a automatizace správních procesů. Více se tak přiblíží občanům, umožní jim vyřizování běžných záležitostí a komunikaci s úřadem z pohodlí domova dálkovým přístupem.

Nástrojem, který zjednoduší občanům a dalším klientům přístup ke službám bude tzv. Portál služeb. Jsou to služby určené občanům, kteří holdují moderním technologiím. Občané a další klienti se budou moci z pohodlí domova nebo odkudkoliv přihlásit do tohoto portálu a vyřídit si potřebné záležitosti, např. žádost o vydání řidičského oprávnění, rezervaci času úředníka ke konzultaci svých problémů, které potřebuje řešit, zajistit si rezervaci termínu svatby. Bude možné zaplatit i místní poplatek za komunální odpad, za přihlášeného psa nebo jiný správní poplatek.

Pro ty občany, kteří preferují osobní kontakt, bude dosavadní forma komunikace s úřadem zachována. Zrychlí se placení místních poplatků instalací samoobslužného poplatkového automatu, tím budou fronty u pokladny úřadu minimalizovány. Samozřejmě bude zachována možnost platby kartou.

Celkový projekt pod názvem e-Government, digitalizace agend a celková orientace bveřejné správy na občana je projektován v částce necelých dvanácti milionů korun, z rozpočtu města bude hrazeno 15 % finančních prostředků a dále větší část je financována z IROPU . V současné době je projekt v realizační fázi, implementace všech systémů by měla být dokončena do konce září 2025. Věříme, že celý projekt bude hlavně přínosem pro občany a povede ke zjednodušení a zrychlení vyřizování všech agend.


Ivana Šiftová, tajemnice Městského úřadu

Modernizace eGovernmentu města Nepomuk CZ.06.01.01/00/22_009/0000486 Projekt je zaměřen na rozvoj služeb eGovernmentu poskytovaných městem Nepomuk svým občanům a obyvatelům spádových obcí za účelem realizace cílů přívětivé a dostupné veřejné správy. Projektem vytvořeno centrální místo elektronických služeb města.