MENU

Den obětí kriminality

Bílý kruh bezpečí Plzeň. Den obětí kriminality aneb kriminalitu zastavit nedokážeme, pomoci jejím obětem však ano. Každoročně si s datem 22. února připomínáme mezinárodní den obětí kriminality.

V loňském roce bylo policií vyšetřeno 202 303 trestných činů (zdroj: www.bkb.cz). To zdaleka neodpovídá skutečnému počtu obětí trestního jednání. Důvodem je mimo jiné vysoká latence u některých trestných činů. Oběti oznamují méně trestnou činnost na nich páchanou zejména ve vztahové rovině, kdy je pachatelem osoba známá. Podle našich zkušeností z plzeňské poradny se jedná o trestný čin znásilnění, kdy trestnou činnost páchá nejčastěji partner, jiný člen rodiny, kamarád, kolega. Vysokou latenci v oznamování orgánům činným v trestním řízení vykazují dále oběti domácího násilí, týrané a zneužívané děti, oběti nebezpečného pronásledování a vyhrožování.

V roce 2017 poskytl Bílý kruh bezpečí v Plzeňském kraji dohromady 1451 osobních, telefonických a písemných konzultací. Velkou část klientů nestátní neziskové organizace Bílého kruhu bezpečí tvoří oběti násilných trestných činů, více než třetina z nich nechce trestný čin oznámit. Důvody mohou být pochopitelné – strach z pachatele, se kterým oběť sdílí domácnost, nedůvěra v policii a soudy i ve spravedlnost obecně, ve velké míře také pocity studu a vlastní viny, ale také nedůvěra ve vlastní kompetence situaci změnit, pokud se jedná o násilí snášené dlouhodobě.

Odborníci přináší napříč vědními disciplínami stále nové poznatky o prožívání obětí a vhodné pomoci. V České republice má navíc pomoc obětem kriminality dlouholetou praxi – především díky Bílému kruhu bezpečí, který obětem, svědkům a pozůstalým po obětech pomáhá už 27. rok a výrazně se zasadil o změny v legislativě ve prospěch práv obětí trestných činů. Proto je postavení oběti v rámci trestního řízení mnohem lepší, než tomu bylo v minulosti. Stejně tak jsou větší možnosti na ochranu oběti před pokračováním viktimizace.

Přesto se i dnes setkáváme ve společnosti s mýty odsuzujícími oběť, s výroky dehonestujícími a obviňujícími oběť, s výroky v podstatě ospravedlňujícími násilné chování pachatele. A tak se i dnes musí oběti potýkat nejen se samotným vysoce traumatizujícím zážitkem v podobě trestného činu, ale i s neadekvátně hodnotící reakcí jiných lidí – často těch nejbližších.

Bílý kruh bezpečí je organizace pomáhající obětem kriminality, ale i svědkům, kteří mohou být stejně tak zasaženi, dále pozůstalým po obětech. Plzeňská poradna poskytuje odborné, anonymní a bezplatné právní, psychologické a sociální poradenství. Kromě toho nabízí dlouhodobější provázení klíčovou sociální pracovnicí, která se věnuje zvlášť zranitelným obětem. Pro tyto oběti je dostupná rovněž bezplatná psychoterapie. Celorepublikově funguje bezplatná nonstop linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006. Bílý kruh bezpečí se v rámci Plzeňského kraje věnuje i primární a sekundární prevenci kriminality formou přednášek a seminářů pro širokou laickou i odbornou veřejnost.

Mgr. Simona Vlčková

Fotogalerie

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.