MENU

Cyklistické klání okolím Spáleného Poříčí

Cyklisticky za zážitky - týmové cyklistické klání s mapou okolím Spáleného Poříčí. Akce se koná v sobotu 15. září 2018 ve Spáleném Poříčí.

Základní informace pro účastníky:

Začali jsme v roce 2010 inspirováni věhlasným cyklistickým orientačním závodem Merida Bike Adventure (www.bike-adventure.cz). Letos již sami pořádáme 8. ročník týmového cyklo-orientačního klání „Cyklisticky za zážitky“, ve kterém vyhrávají ti, kteří nejlépe kombinují cyklistický výkon, mapovou taktiku a týmovou spolupráci.

Akce je tak trochu zvláštní:

 • týmovým charakterem, na výsledku pracujete vlastně již při sestavování týmu, ten se během celého závodu nesmí oddělit, naopak členové týmu si mohou navzájem pomáhat, což se může stát opravdovým testem soudržnosti, partnerství a kamarádství. 99 % účastníků potvrzuje, že akce tyto vlastnosti posiluje.
 • vlastním výběrem trasy, každý tým dostane jednu turistickou mapu s vyznačenými kontrolami, délku a náročnost trasy si pak volí dle uvážení svých možností a 5 hodinového časového limitu. Takže to chce být k sobě hned na staru upřímní.
 • strategickým zaměřením, v závodním prostoru je umístěno přibližně 30 kontrol, každá z nich má však jinou bodovou hodnotu. Principem závodu není objet co největší počet kontrol, nýbrž nasbírat co nejvíce bodů v daném časovém limitu. Takže se nehoňte, ale přemýšlejte.

Datum závodu:     Sobota 15. 9. 2018

Shromaždiště:      Sokolovna Spálené Poříčí, Tyršova 133, Spálené Poříčí

Pořadatel:             TJ Sokol Spálené Poříčí

Partneři akce:       MAS svatého Jana z Nepomuku, Město Spálené Poříčí

Prezentace:          Sokolovna Spálené Poříčí, 15.9. 2018 9:00 – 9:45 hod.

Při prezentaci obdržíte:

 • jednu mapu závodního prostoru pro tým (další je možno získat v černobílých kopiích)
 • pokyny
 • závodní průkaz se seznamem všech kontrolních bodů s jejich bodovými hodnotami

Kategorie:

Týmy – tým je složen z minimálně dvou členů, přičemž minimálně jeden člen týmu musí být starší 18 let. Dále už necháváme složení týmu pouze a jen na vás.

Přihlášky: Nejpozději do 12. 9. 2018 na e-mail monika.rojova@spaleneporici.cz, telefonicky na 776 175 016 příp. osobně na MěÚ Spálené Poříčí, paní Monika Rojová.

Přihláška musí obsahovat: název týmu, jména účastníků, telefonický kontakt.

Start: Závod začíná v 10:00 na vyznačeném místě u sokolovny ve Spáleném Poříčí.

Startovné: 100,- Kč za tým (splatné při registraci na místě)

Cíl: Ve vymezeném prostoru u sokolovny ve Spáleném Poříčí. Závodníci z jednoho týmu dojíždějí do cíle společně s minimálním odstupem. Cíl se uzavírá v 16:00.

Časový limit závodu:    5 hodin

Označení kontrol:

 • v mapě: červený kroužek
 • v terénu: kontrolní stanoviště jsou označena oranžovobílým lampionem používaným pro orientační závody. Kontroly jsou očíslovány (XX). K potvrzení průchodu kontrolou označíte kleštičkami příslušné políčko na kartě závodníka.

Bodové ohodnocení: kontroly jsou ohodnoceny body v rozmezí 10 - 80. 

Doporučená výbava:

 • kolo v dobrém technickém stavu (vlastní zodpovědnost závodníků)
 • cyklistická přilba
 • u závodníků nad 15 let průkaz totožnosti

Členové týmu se po dobu závodu mohou od sebe vzdálit maximálně do vzdálenosti „na doslech“. V případě nedodržení této podmínky bude tým diskvalifikován. I v terénu budou rozmístěni pořadatelé, kteří budou provádět namátkové kontroly.

Účastníci se závodu účastní na vlastní zodpovědnost. Během závodu nebude na veřejných komunikacích v souvislosti se závodem omezena doprava. Účastníci se však během závodu budou pohybovat převážně mimo tyto komunikace.

Hodnocení výsledků: pořadí v závodě je vyhodnoceno na základě součtu získaných bodů. Za pozdní příjezd po limitu jsou strhávány body (za každou započatou minutu přes limit): při zpoždění 1 - 15 min. 2 body, 16 - 60 min. 10 bodů za min. Dojezd více jak 60 min. po limitu znamená diskvalifikaci. V případě shodného počtu bodů u více dvojic rozhoduje dosažený čas. Není podstatné vyhrát, ale pořádně si to užít!

Vyhlášení výsledků a předání cen:    16:30 hod. v sokolovně

Více informací o závodu: www.mas.nepomucko.cz/cs/cyklistickyzazazitky

Oddíl všestrannosti TJ Sokol Spálené Poříčí

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.